Header Ads

วิศวะมหิดล เสริมศักยภาพคนไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล...เปิดอบรม “มินิ-วิศวกรรม” 120 ชม. สมัครวันนี้ - 5 ต.ค. 65

 

วิศวะมหิดล เสริมศักยภาพคนไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล...เปิดอบรม “มินิ-วิศวกรรม”  120 ชม. สมัครวันนี้ - 5 ต.ค. 65

สร้างเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล...คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น มินิ-วิศวกรรม” สำหรับบุคคลทั่วไป ที่สนใจเรื่อง ไฟฟ้า-ก่อสร้าง-พลังงาน-การเงิน รุ่นที่ 22 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 ต.ค. 65  ระยะเวลาการอบรม 120 ชม. เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่ 8 ต.ค. 65 เป็นต้นไป โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพความสามารถให้คนทำงาน - ผู้ประกอบการ ยกระดับองค์ความรู้ในเนื้อหาทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ สู่ความสำเร็จในอาชีพและองค์กรสอดคล้องกับวิถีโลกใหม่

รศ.ดร. ศุภชัย ไพบูลย์ ประธานโครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ตไร้สาย 5G ยานพาหนะไร้คนขับ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ เป็นต้น เข้ามาทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านในด้านต่างๆ (Digital Transformation) ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจและการทำงานอย่างมาก ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนรวดเร็วและรุนแรง ดังนั้นผู้ประกอบการและคนทำงานในองค์กร จำเป็นต้องเรียนรู้และยกระดับความรู้พื้นฐานในวิศวกรรมยุคใหม่ เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับความรู้ด้านวิศวกรรมสาขาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MINI-ENG) มุ่งให้บริการวิชาการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ให้คำปรึกษาและแนะนำการวิจัยแก่หน่วยงาน ผู้ประกอบการและบุคลากรทั่วไป วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมินิ-วิศวกรรม  1. เพื่อปูพื้นฐานและยกระดับความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรม และสามารถกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น 3. เพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน พร้อมนำฐานความรู้ด้านวิศวกรรม ไฟฟ้า (MINI-EE), พลังงาน (MINI-ME), การก่อสร้าง (MINI-CE) และการสร้างผลตอบแทนการลงทุน (MINI-FE) มาต่อยอดเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ นอกจากนี้ การอบรมหลักสูตร มินิ-วิศวกรรม ยังช่วยเสริมการพัฒนากิจกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง หรือ CPD (Continuing Professional Development For Engineers) โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะมีสิทธิในการรับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับของสภาวิศวกรอีกด้วย

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรม หลักสูตรมินิ-วิศวกรรม จะได้รับเป็นความรู้และประสบการณ์ทางวิศวกรรม เช่น พื้นฐานทางวิศวกรรมที่จำเป็นต้องใช้การอ่านแบบก่อสร้าง, การถอดแบบและประมาณราคาการคำนวณและรับแรงคอนกรีตและเหล็กการสำรวจพื้นที่กำหนดขอบเขตงานฐานรากและเสาเข็ม เสาไฟฟ้าและระบบท่อเทคนิคงานต่อเติมและงานปรับปรุงอาคารการสำรวจและการจัดการ (Quantity Surveyor and Management : QS)การบริหารจัดการก่อสร้าง (Construction Management : CM)วัสดุก่อสร้างการวางแผนขนาดสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าการควบคุมอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม / โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ และ IoTไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับปั๊มน้ำและปั๊มลมระบบปรับอากาศเทคนิคการจัดสวนการจัดการพลังงานและพลังงานสะอาดการวิเคราะห์พื้นฐานและการเติบโตของกิจการเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจวิศวกรรมการเงิน เป็นต้น

       ผู้สนใจหลักสูตรมินิ-วิศวกรรม รุ่นที่ 22 สมัครได้ที่ E-mail Mini.eng_training@hotmail.com   สอบถามเพิ่มเติมที่คุณกฤชณัท (แอล) โทร. 061-446-2656, 080-262-6780  ลงทะเบียนคลิกลิ้งค์   https://bit.ly/3BgOpUU


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.