Header Ads

OKLS ชวนร่วมอบรมครูออนไลน์ “ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผ่าน PowerPoint” ฟรี ร่วมยกระดับการศึกษาไทยรอบด้าน โอกาสครบรอบ 24 ปี

 

OKLS ชวนร่วมอบรมครูออนไลน์ ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผ่าน PowerPoint” ฟรี
ร่วมยกระดับการศึกษาไทยรอบด้าน โอกาสครบรอบ 24 ปี

 

OKLS โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก เชิญชวนคุณครูทั่วประเทศไทยร่วมอบรมออนไลน์ ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผ่าน PowerPoint” จำนวน 12 ชั่วโมง ระยะเวลา 2 วัน ฟรี ในโอกาสครบรอบ 24 ปี OKLS ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ OKLS แนะนำเทคนิคในการใช้งาน ตลอดถึงการออกแบบการสอนในรูปแบบเกม พร้อมรับเกียรติบัตรหลังจบการอบรม ตอกย้ำการเป็นโรงเรียนสอนภาษาจี-ญี่ปุ่น ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางภาษาอย่างรอบด้าน และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่ทุกประเภทองค์กร ทั้งภาคการศึกษา และภาคธุรกิจ โดยจะจัดอบรม ฯ ในวันที่ 13-14 ตุลาคม 2565 (ภาษาจีน) และ 23-24 ตุลาคม 2565 (ภาษาญี่ปุ่น) สมัครร่วมกิจกรรมอบรมฯ และดูรายละเอียดทาง www.OKLS.net สมัครฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2565 รับจำนวนจำกัด


        


นายประทีป โลจนาทร กรรมการผู้จัดการ OKLS โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท โอ เค แอล เอส จำกัด เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา ทำให้การจัดการเรียนการสอนต้องปรับเปลี่ยน พร้อมรับกับสถานการณ์มากที่สุด จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้โรงเรียนทั้งในระบบ และนอกระบบ รวมถึง OKLS ต้องปรับรูปแบบการสอนมาเป็นระบบออนไลน์ ซึ่งปัจจัยสำคัญของชั้นเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพ นอกจากตัวครูผู้สอนจะต้องมีทักษะทางการสอนที่ดีแล้ว สื่อการสอนออนไลน์ ก็นับว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเปิดรับความรู้ต่างๆ ของนักเรียน ทั้งนี้ OKLS เล็งเห็นว่าโปรแกรม PowerPoint ถูกนำมาใช้สร้างสื่อประกอบ การสอนออนไลน์มากที่สุด จึงได้จัดโครงการอบรมครู ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผ่าน PowerPoint” เนื่องในโอกาส OKLS ฉลองครบรอบ 24 ปี เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านการผลิตสื่อการสอนให้แก่คุณครูในวงกว้าง อีกทั้งเป็นการตอบแทนสังคม ในฐานะที่เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน-ญี่ปุ่น ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สั่งสมองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาเทคนิคทักษะการสอนภาษาจีน และญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ปี จึงต้องการถ่ายทอดผ่านการอบรม เพื่อให้คุณครูได้นำเทคนิคต่าง ๆ นำไปบูรณาการออกแบบสื่อการสอน สามารถนำไปใช้ช่วยเพิ่มสีสัน และสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ที่น่าสนใจ โดยประยุกต์ใช้ได้ทั้งในห้องเรียนออนไลน์ และออนไซต์ 

โครงการอบรมครู ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผ่าน PowerPoint” เนื่องในโอกาส OKLS โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก ครบรอบ 24 ปี ครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM หลักสูตรจำนวน 12 ชั่วโมง ระยะเวลา 2 วัน เนื้อหาครบถ้วนในการใช้โปรแกรม PowerPoint ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน เทคนิคในการใช้งาน ตลอดถึงการออกแบบการสอนในรูปแบบเกม ถ่ายทอดโดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ OKLS ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบ และสร้างสรรค์สื่อการสอนภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น และนอกจากนี้คุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมยังได้รับไฟล์ภาพ ไฟล์เสียง และ template PowerPoint สำเร็จรูป สำหรับสร้างสื่อการสอนรูปแบบเกม เพื่อนำไปประยุกต์ต่อยอดการใช้งานในชั้นเรียนของตัวเองต่อไปอีกด้วย พร้อมรับเกียรติบัตรหลังจบการอบรม โดยแบ่งประเภทหลักสูตรการอบรม ดังนี้ ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผ่าน PowerPoint สำหรับภาษาจีน จะจัดขึ้นในวันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2565 และ ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผ่าน PowerPoint สำหรับภาษาญี่ปุ่น จะจัดขึ้นใน 23 - 24 ตุลาคม 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 09:00 น. - 16:00 น. (พักกลางวัน ชั่วโมง) โดยเปิดโอกาสให้คุณครูสอนภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในประเทศ สามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

 

โดยสามารถสมัครร่วม โครงการอบรมครู ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผ่าน PowerPoint” เนื่องในโอกาส OKLS โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก ครบรอบ 24 ปี ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2565 (รับจำนวนจำกัด) ทาง www.OKLS.net ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook: OKLSSchool หรือ Line: @OKLS และ Tiktok ของ OKLS ได้ที่ @OKLS


 No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.