Header Ads

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดโครงการห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 6 ปลูกฝังความรู้หลักโภชนาการให้กับเด็กในวัยเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยพลู จังหวัดนครปฐม

1eca68909db75cf15%5B1%5D


มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดโครงการ

ห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 6 ปลูก

ฝังความรู้หลักโภชนาการให้กับเด็กในวัยเรียน ณ

 โรงเรียนบ้านห้วยพลู จังหวัดนครปฐม


มูลนิธิเฮอริเทจ
 (ประเทศไทย) ภายใต้การดูแลของเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จัดโครงการ ห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 6 นำโดย วลัยทิพย์ ซื่อตรงมั่นคง (ที่ 3 จากซ้าย ในแถวสุดท้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเฮอริเทจ และทีมงาน  โดยบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ด้วยสื่อการสอนเรื่องการอ่านฉลากโภชนาการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างง่าย ในการเลือกบริโภคอาหารได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ การใส่ใจในสุขภาพร่างกาย อารมณ์และสังคม เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้เด็กนักเรียนเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป ณ โรงเรียนบ้านห้วยพลู จังหวัดนครปฐม เมื่อวันก่อน

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.