Header Ads

เปิดรับสมัครผู้เข้าชิงรางวัลความยั่งยืนซายิด ประจำปี 2568

เปิดรับสมัครผู้เข้าชิงรางวัลความยั่งยืนซายิด ประจำปี 2568

ขอเชิญชวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และโรงเรียนมัธยมปลาย ส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2567

อาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์---พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็

รางวัลความยั่งยืนซายิด (Zayed Sustainability Prize) ซึ่งเป็นรางวัลที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้บุกเบิกขึ้นมาเพื่อยกย่องความยั่งยืนและมนุษยธรรมทั่วโลก ประกาศเปิดรับผลงานเข้าชิงรางวัลประจำปี 2568 อย่างเป็นทางการแล้ว

รางวัลความยั่งยืนซายิดเปิดรับผลงานเข้าประกวดไปจนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ ขอเชิญชวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และโรงเรียนมัธยมปลายที่มีโซลูชันที่ยั่งยืน ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดใน สาขา ได้แก่ สุขภาพ อาหาร พลังงาน น้ำ การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ และโรงเรียนมัธยมปลายทั่วโลก

ดร.สุลต่าน อาเหม็ด อัล จาเบอร์ (Sultan Ahmed Al Jaber) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อธิบดีประจำรางวัลความยั่งยืนซายิด และประธาน COP28 กล่าวว่า  "นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา รางวัลความยั่งยืนซายิดได้เชิดชูคุณงามความดีของเชค ซายิด (Sheikh Zayed) ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและคำนึงถึงมนุษยธรรมอย่างครอบคลุมทั่วโลก ในทศวรรษที่ชี้ชะตาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นนี้ คุณค่าเหล่านี้ยิ่งมีความสำคัญมากกว่าที่เคย ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่ารางวัลนี้จะมีส่วนส่งเสริมการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศโลกที่สอดคล้องกับฉันทามติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งจะปูทางไปสู่การตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อการทบทวนสถานการณ์และการดำเนินงานระดับโลก (Global Stocktake)"

เพื่อตอบสนองต่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศอย่างเร่งด่วน และเพื่อสนับสนุนความพยายามของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในการเร่งหาโซลูชันที่ใช้ได้จริง ซึ่งจำเป็นต่อการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศและการยกระดับชุมชนที่เปราะบางทั่วโลก รางวัลความยั่งยืนซายิดจึงเพิ่มเงินรางวัลจาก 3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 5.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะมอบเงินรางวัล ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ผู้ชนะแต่ละรายในสาขาองค์กร ได้แก่ สุขภาพ อาหาร พลังงาน น้ำ และการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ สำหรับสาขาโรงเรียนมัธยมปลายทั่วโลก ซึ่งแบ่งออกเป็น ภูมิภาคทั่วโลก แต่ละโรงเรียนจะได้รับเงินรางวัลสูงสุดถึง 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อนำไปใช้ริเริ่มหรือขยายโครงการของตน โดยทั้ง ภูมิภาคของโลกในสาขาโรงเรียนมัธยมปลายประกอบด้วย ทวีปอเมริกา ยุโรปและเอเชียกลาง ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ แอฟริกาตอนใต้ทะเลทรายซาฮารา เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ทั้งนี้ ผู้ชนะรางวัลความยั่งยืนซายิดกลุ่มล่าสุดได้ขึ้นรับรางวัลในพิธีมอบรางวัลซึ่งจัดขึ้นระหว่างการประชุม COP28 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรและโรงเรียนมัธยมปลายเข้าร่วมประกวดเป็นวงกว้าง รางวัลความยั่งยืนซายิดจะเปิดรับผลงานในหลายภาษา รวมถึงภาษาอาหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย สเปน และโปรตุเกส เพื่อรับประกันว่าโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่จากภูมิหลังทางภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลายล้วนมีสิทธิได้รับการยกย่องเช่นเดียวกัน

สำหรับสาขาสุขภาพ อาหาร พลังงาน น้ำ และการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ องค์กรต่าง ๆ ต้องพิสูจน์ว่าสามารถยกระดับการเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญในชุมชนเป้าหมาย และสามารถปฎิบัติตามวิสัยทัศน์ระยะยาวในการยกระดับความเป็นอยู่และสภาพการทำงานให้ดีขึ้นได้ สำหรับสาขาโรงเรียนมัธยมปลายทั่วโลก นักเรียนควรเป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินโครงการ และต้องแสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในการจัดการกับความท้าทายด้านความยั่งยืน

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องผ่านการประเมินอย่างเข้มงวดสามขั้นตอน เริ่มด้วยการตรวจสอบสถานะของทุกผลงานเพื่อยืนยันว่าเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน ทั้งในด้านผลกระทบ นวัตกรรม และแรงบันดาลใจ ซึ่งถือเป็นการระบุผลงานที่ตรงตามเกณฑ์และนำไปสู่การคัดเลือกผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าชิงรางวัล ต่อมาคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญอิสระระดับนานาชาติในแต่ละสาขา จะทำการประเมินผลงานเพื่อคัดเลือก จากนั้นรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้ายจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการตัดสินรางวัล เพื่อทำการคัดเลือกผู้ชนะทั้ง สาขาอย่างเป็นเอกฉันท์

รางวัลความยั่งยืนซายิดจะประกาศรายชื่อผู้ชนะในพิธีมอบรางวัลซึ่งจะจัดขึ้นในงานสัปดาห์ความยั่งยืนอาบูดาบี (Abu Dhabi Sustainability Week หรือ ADSW) ประจำปี 2568

เกี่ยวกับรางวัลความยั่งยืนซายิ

รางวัลความยั่งยืนซายิด (Zayed Sustainability Prize) เป็นการยกย่องคุณงามความดีของเชค ซายิด บิน สุลต่าน อัล นาห์ยาน (Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan) บิดาผู้ก่อตั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ผู้ล่วงลับไปแล้ว รางวัลนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนและการดำเนินการด้านมนุษยธรรม โดยเชิดชูและให้รางวัลแก่องค์กรและโรงเรียนมัธยมปลายที่นำเสนอโซลูชันเชิงนวัตกรรมที่ยั่งยืนในสาขาสุขภาพ อาหาร พลังงาน น้ำ การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ และโรงเรียนมัธยมปลายทั่วโลก นับเป็นเวลากว่า 15 ปีแล้วที่รางวัลนี้เข้ามาช่วยยกระดับชีวิตของประชากร 384 ล้านคนทั่วโลก ผ่านผลงานของผู้ชนะรางวัลรวม 117 ราย

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/2305606/Zayed_Sustainability_Prize_1.jpg

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.