Header Ads

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ชูธีมรักษ์โลก ผ่านยูนิฟอร์มใหม่ ภายใต้โปรเจกต์ "Greenovation” เปลี่ยนโลกด้วยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

 


ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ชูธีมรักษ์โลก ผ่านยูนิฟอร์มใหม่ ภายใต้โปรเจกต์ "Greenovation” เปลี่ยนโลกด้วยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน


ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรเพื่อความยั่งยืน ชูประเด็นรักษ์โลก ผ่านโครงการ “Greenovation” เปลี่ยนโลกด้วยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน พร้อมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล ล่าสุดจัดแคมเปญนำร่อง "เปลี่ยนเสื้อเก่า เป็นเสื้อใหม่" ผ่านยูนิฟอร์มของพนักงาน ที่ผลิตจากเสื้อผ้าเหลือใช้ด้วยนวัตกรรม พร้อมรณรงค์ลดปัญหาขยะจากเสื้อผ้าเก่าด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ในรูปแบบที่แตกต่าง

 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)  ผู้นำนวัตกรรม  InsurTech ของไทย นำโดย

นาย จีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจควบคู่กับความยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล มาโดยตลอดกว่า 72 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “คิดเผื่อ เพื่อทุกชีวิต” เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคง ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ โดยการนำนวัตกรรมด้านประกันภัยมาปรับใช้จริง  จึงเป็นที่มาในการจัดตั้งโครงการ “Greenovation” เปลี่ยนโลกด้วยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้คนไทยสามารถเดินหน้าและขับเคลื่อนสังคมได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังกล่าวถึงยูนิฟอร์มใหม่ ภายใต้แคมเปญ “เปลี่ยนเสื้อเก่า เป็นเสื้อใหม่” ว่าต้องการให้ยูนิฟอร์มเป็นตัวแทนสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์  ที่ให้ความสำคัญในการนำนวัตกรรมมาปรับใช้และเปลี่ยนโลก ซึ่งเป็นที่มาในการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัย เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

“เราเชื่อว่าการพัฒนานวัตกรรมสู่ความยั่งยืนเป็นอีกเป้าหมายที่สำคัญ เพราะการพัฒนานวัตกรรม คือการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ บริการ รวมถึงกระบวนการดำเนินธุรกิจ ให้สามารถสร้างผลกระทบที่ดีในระยะยาวต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ ไทยวิวัฒน์เราจึงไม่หยุดยั้งในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมด้านประกันภัย เพื่อเพิ่มความสะดวกและตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในสังคมอย่างต่อเนื่อง” นายจีรพันธ์ กล่าว

ด้าน นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ  กล่าวว่า สาเหตุสำคัญที่บริษัทฯ เลือกหยิบเรื่องของการลดขยะจากเสื้อผ้าเหลือใช้ มาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเรื่องความยั่งยืน เพราะต้องการจุดประกายและส่งเสริมให้คนไทยตระหนักและหันมาให้ความสำคัญจากเรื่องใกล้ตัว โดยเริ่มต้นจากเสื้อผ้าที่สวมใส่ในทุกๆวัน ซึ่งได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมหาศาล ไล่เลียงตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ ทั้งการปลูกฝ้าย ไปจนถึงขั้นตอนการผลิต ล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ปุ๋ย, ยาฆ่าแมลง และน้ำเสียจากการมัดย้อม ที่ปล่อยสู่ธรรมชาติ ดังนั้นบริษัทฯจึงเริ่มต้นรณรงค์จากพนักงาน เชิญชวนเปิดกล่องบริจาคเสื้อผ้าเก่า นำกลับมารีไซเคิลใหม่ เพื่อกระตุ้นการตระหนักรู้ในวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

สำหรับความพิเศษของยูนิฟอร์มใหม่ครั้งนี้  โชว์จุดเด่นด้วยการนำนวัตกรรมมาผลิตเสื้อผ้าจากวัตถุดิบที่มาจากรีไซเคิล 100%  โดยเป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำสะอาด, ช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO₂  จากการลดขั้นตอนการผลิต เช่น การปลูกฝ้ายใหม่ และกระบวนการฟอกย้อม รวมทั้งยังมีการใช้พลังงานหมุนเวียนจาก solar rooftop เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO

สำหรับความพิเศษของยูนิฟอร์มใหม่ครั้งนี้  โชว์จุดเด่นด้วยการนำนวัตกรรมมาผลิตเสื้อผ้าจากวัตถุดิบที่มาจากรีไซเคิล 100%  โดยเป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำสะอาด, ช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO₂  จากการลดขั้นตอนการผลิต เช่น การปลูกฝ้ายใหม่ และกระบวนการฟอกย้อม รวมทั้งยังมีการใช้พลังงานหมุนเวียนจาก solar rooftop เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.