Header Ads

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รุดลงพื้นที่ซับน้ำตาผู้ประสบอัคคีภัย บริเวณหมู่6 ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิตรวม 4 ราย

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รุดลงพื้นที่ซับน้ำตาผู้ประสบอัคคีภัย บริเวณหมู่6 ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิตรวม 4 ราย

วันนี้ (วันที่ 26 พฤษภาคม 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยนายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณหมู่ 6 ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 ครอบครัว 8 คน  โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 3 ชุด รวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิตจำนวน 4 รายๆ ละ 20,000 บาท รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 111,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีนายปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ และนางสาวจิรวัฒน์ เกตยืนยง หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ร่วมในพิธีมอบ ณ บริเวณวัดโพธิ์เศรษฐีวนาราม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมของของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung

## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##

#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.