Header Ads

วูลเพิร์ต ได้รับมอบหมายจากองค์กรแปซิฟิก คอมมูนิตี ให้สำรวจภูมิประเทศและจัดทำภาพถ่ายทางอากาศของประเทศวานูอาตูเพื่อรับมือภัยธรรมชาติ

 วูลเพิร์ต ได้รับมอบหมายจากองค์กรแปซิฟิก คอมมูนิตี ให้สำรวจภูมิประเทศและจัดทำภาพถ่ายทางอากาศของประเทศวานูอาตูเพื่อรับมือภัยธรรมชาติ

ข้อมูลและภาพถ่ายจะช่วยให้วานูอาตูและแปซิฟิก คอมมูนิตี สามารถบรรเทาความเสี่ยงและยกระดับความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติ

พอร์ตวิลาวานูอาตู--24 พฤษภาคม 2565--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

วูลเพิร์ต (Woolpert) ได้รับมอบหมายจากแปซิฟิก คอมมูนิตี (Pacific Community หรือ SPCให้ดำเนินการรวบรวม ประมวลผล และส่งมอบข้อมูลภูมิประเทศบนบกและใต้น้ำจากการสำรวจด้วยเทคโนโลยีไลดาร์ (Lidar) รวมถึงภาพถ่ายทางอากาศของประเทศวานูอาตู ซึ่งเป็นหมู่เกาะในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ โครงการนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งจะช่วยให้วานูอาตูและแปซิฟิก คอมมูนิตี สามารถยกระดับการรับมือและการตอบสนองต่อภัยพิบัติ ดำเนินการวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน ติดตามผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือและระบบเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ด้านอุทกวิทยาและชายฝั่งทั่วทั้งเกาะ

แปซิฟิก คอมมูนิตี เป็นองค์กรทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคที่อยู่ภายใต้การครอบครองและกำกับดูแลโดยสมาชิก 27 ประเทศและดินแดนในแปซิฟิก ซึ่งสนับสนุนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีคนเป็นศูนย์กลาง ขณะที่วูลเพิร์ตและบริษัทในเครือ ซึ่งล่าสุดคือบริษัทเอเอเอ็ม (AAMและอีแทรค (eTracได้ทำการสำรวจภูมิประเทศบนบกและใต้น้ำด้วยเทคโนโลยีไลดาร์ที่มีความแม่นยำและความละเอียดสูงหลายครั้งทั่วโลก เพื่อสนับสนุนแนวทางเดียวกันนี้

การบูรณาการข้อมูลและภาพถ่ายทั้งในอดีตและปัจจุบันจากแหล่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ช่วยให้วูลเพิร์ตสามารถพัฒนาแบบจำลองความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model) และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจโดยอิงข้อมูลความเสี่ยง เพื่อยกระดับการเตรียมความพร้อมและบรรเทาความเสี่ยงในชุมชนที่เปราะบาง อีกทั้งยังช่วยยกระดับการวางแผนพัฒนาอย่างยืดหยุ่นทั่วทั้งแปซิฟิก

คุณคอนสแตนซ์ โซเลมานี (Constance Solemani) ผู้จัดการโครงการภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ของวูลเพิร์ต กล่าวว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแปซิฟิก รีซิเลียนซ์ (Pacific Resilience Programที่ดำเนินการโดยแปซิฟิก คอมมูนิตี และได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการเตือนภัยล่วงหน้าและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ รวมถึงเพิ่มความสามารถในการฟื้นตัวของประเทศหมู่เกาะแห่งนี้

"วานูอาตูตั้งอยู่ในเขตวงแหวนแห่งไฟ (Ring of Fire) ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญกับการปะทุของภูเขาไฟ พายุหมุนเขตร้อน คลื่นพายุ น้ำท่วม และน้ำท่วมชายฝั่ง" คุณโซเลมานี กล่าว "วานูอาตูกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องประชาชนและโครงสร้างพื้นฐาน โดยอาศัยข้อมูลที่แม่นยำและเป็นปัจจุบันในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด และเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้สนับสนุนภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของประเทศนี้"

เกี่ยวกับวูลเพิร์ต

วูลเพิร์ต คือบริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม และภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ระดับแนวหน้า ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทที่ดีที่สุดในโลก วูลเพิร์ตพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมและข้ามอุตสาหกรรมเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าทั้งในภาคสาธารณะ ภาคเอกชน และภาครัฐทั่วโลก วูลเพิร์ตติดอันดับ 150 สุดยอดบริษัทด้านการออกแบบระดับโลก (Global Design Firm) ของนิตยสารอีเอ็นอาร์ (ENR) และได้รับการยกย่องในฐานะสถานที่ทำงานยอดเยี่ยม (Great Place to Work) รวม ครั้งติดต่อกัน อีกทั้งยังมีความกระตือรือร้นในการบ่มเพาะวัฒนธรรมการเติบโต การยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย และการเคารพซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ วูลเพิร์ตก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2454 ในเมืองเดย์ตัน รัฐโอไฮโอ บริษัทมีพนักงานราว 1,900 คน และมีสำนักงานกว่า 60 แห่ง ใน ทวีป ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ woolpert.com

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ จิล เคลลีย์ (Jill Kelley) โทร. 937.531.1258 อีเมล: jill.kelley@woolpert.com

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/463993/Woolpert_Logo.jpg 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.