Header Ads

สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม จัดงานร่วมจิตอาสา พัฒนาสังคม ครั้งที่ 2

 

 สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม จัดงานร่วมจิตอาสา พัฒนาสังคม ครั้งที่ 2 

ดร. คัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี ด้านแผนงานและโครงการ และผู้อำนวยสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม เป็นประธานจัดกิจกรรมงานออกร้าน  เพื่อหารายได้ไปดำเนินการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคม ทั้งนี้ได้จัดการออกร้านจำหน่ายอาหาร  คาวและหวาน เสื้อผ้า ของใช้ที่จำเป็น  กว่า 40 ร้านค้า โดยมี  

YH DATO’ LOKMAN HAKIM PFORDTEN, Chief Executive Officer (CEO)  GISBH 

 คุณสามารถ มะลูลีม  ประธานมูลนิธิฯเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย   ดร. วันดี ยุโส้, 

ดร.สุพัตรา ขัตติยะอารี, ดร. รชต ลาตีฟี, พร้อมด้วยผู้นำมุสลิมีน และผู้นำสตรีมุสลิมะห์ จากทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน  ที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ดร. คัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม กล่าวว่า สืบเนื่องจากเรามีสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม ซึ่งเราได้จัดการอบรมผู้นำศาสนาไปแล้วจำนวน 6รุ่น รวมถึง อบรมผู้นำสตรีมุสลิม ที่เราเรียกว่า สตรีมุสลิมมะ ไปแล้วจำนวน รุ่นที่ 3 จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือสังคม และนำเงินไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมของสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม

อย่างไรก็ตาม สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม เราไม่ได้รับเงินสนับสนุนเพียงพอจากภาครัฐ ดังนั้น การที่สถาบันฯ ดำเนินการอบรม หรือ การจัดกิจกรรมต่างๆ เราได้ขอสนับสนุนจากผู้ที่มีจิตศรัทธา รวมถึงผู้ที่ผ่านการอบรมได้เข้ามาช่วยเหลือ ทำให้การกิจกรรมต่างๆของสถาบันฯ เดินหน้าไปได้ต่อ  เราต้องยอมรับว่า ผู้นำสตรีมุสลิม ของเรามีความแข็งแกร่งและทำงานอย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้นแต่ละจังหวัดได้ส่งสินค้าภายในชุมชนของตัวเองมาช่วยกันออกร้าน เพื่อหารายได้ และภายในจังหวัดเองผู้ที่ขับเคลื่อน การทำงานเพื่อสังคม ก็จะเป็นกลุ่มผู้นำสตรีมุสลิมเป็นหลัก แต่เป้าหมายของท่านจุฬาราชมนตรี เนื่องจากเรามีมัสยิดทั่วประเทศจำนวน กว่า 4,000 แห่ง และแต่ละมัสยิดมีกรรมการประจำอย่างน้อยกว่า 10 ท่าน รวมกว่า 60,000 คนจะได้เข้ามาช่วยกันพัฒนา 

โดยทางท่านจุฬาราชมนตรี มีแนวคิดว่า ผู้นำศาสนาส่วนใหญ่จะมีความรู้เรื่องศาสนาอย่างเดียว แต่โดยหลักการบริหารต้องรับรู้เรื่อง เศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ของพี่น้องมุสลิม ทำให้มีแนวคิดที่จะพัฒนาผู้นำศาสนา ให้มีความรู้รอบด้าน พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน
No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.