Header Ads

SCB จับมือ EGAT เสริมศักยภาพ Cas Management หนุนขีดความสามารถการให้ บริการพลังงานไฟฟ้ายั่งยืน


SCB จับมือ EGAT เสริมศักยภาพ Cas


 Management หนุนขีดความสามารถการให้


บริการพลังงานไฟฟ้ายั่งยืน


ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) ได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. (EGAT) ให้เป็นผู้บริการ Total Cash Management Solution ให้แก่ กฟผ. ต่อเนื่องไปอีก 5 ปี (2566-2571) จากการสนับสนุนการบริหารจัดการการเงินเพื่อธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสนับสนุนกระบวนการบริหารระบบการเงินและบัญชีของ กฟผ.สอดรับกับยุคดิจิทัล ทั้งนี้ ภายใต้การเป็นพันธมิตรต่อเนื่อง ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งดำเนินธุรกิจโดยมุ่งการให้

บริการที่เชื่อมถึงกันอย่างไร้รอยต่อในทุกช่องทาง พร้อมให้บริการ Total Cash Management Solution อย่างครบวงจร และนำนวัตกรรมการบริหารสภาพคล่อง การจ่ายเงินและรับชำระเงิน เพื่อช่วยให้ กฟผ.เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับพันธกิจของ กฟผ. ในการเป็นองค์การหลักเพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรมเพื่อความสุขของคนไทย โดยมี ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth ธนาคารไทยพาณิชย์ (ขวา) และนางพัชรินทร์ รพีพรพงศ์ รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามความร่วมมือในการให้บริการ Total Solution Cash Management ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.