Header Ads

“หัวเว่ย” จัดแสดงโซลูชันระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะเพื่อการใช้ประโยชน์สูงสุดในทุกสถานการณ์ ณ งานประชุม SNEC 2023

   

“หัวเว่ย” จัดแสดงโซลูชันระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะเพื่อการใช้ประโยชน์สูงสุดในทุกสถานการณ์ ณ งานประชุม SNEC 2023

 

เซี่ยงไฮ้พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต


ในงานการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ระหว่างประเทศและการประชุมและนิทรรศการพลังงานอัจฉริยะ หรือ International Photovoltaic Power Generation and Smart Energy Conference & Exhibition ครั้งที่ 16 (SNEC 2023) ในเซี่ยงไฮ้ หัวเว่ย (Huawei) จัดแสดงโซลูชันแสงอาทิตย์อัจฉริยะ (Smart PV) และระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ที่ตอบโจทย์ได้ทุกสถานการณ์ พร้อมบอกเล่าเรื่องราวความสําเร็จระดับโลกของบริษัท ซึ่งโซลูชันเหล่านี้ออกแบบมาสำหรับใช้ในงานสาธารณูปโภค เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (C&I) และที่อยู่อาศัย


I. โซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะเพื่อสาธารณูปโภคและระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์: ให้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานหลัก


โรงไฟฟ้าระดับสาธารณูปโภคมีความซับซ้อนและหลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วยสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในระดับสูงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลังสูง และโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่พิเศษระดับกิกะวัตต์ที่มาพร้อมกับความท้าทายด้านความปลอดภัย การเชื่อมต่อกริด การดําเนินงานและการบํารุงรักษา และประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า หัวเว่ยได้เสนอโซลูชันล้ำสมัยเพื่อรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลังและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์และระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนกระแสพลังงานและข้อมูล โดยหัวเว่ยทํางานร่วมกับพันธมิตรด้านระบบนิเวศเพื่อสร้างโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์และระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะเพื่อสาธารณูปโภค ที่รับประกันการเชื่อมต่อกริดที่เสถียร ความปลอดภัยสูงสุด การดําเนินงานและการบํารุงรักษาอัจฉริยะ และผลตอบแทนสูง


หัวเว่ยมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2.2 กิกะวัตต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเขตกงเหอ มณฑลชิงไห่ของจีนที่เชื่อมต่อกับสายส่งกำลังไฟฟ้าแรงสูงอัลตรา (UHV) แห่งแรกของโลกที่มีพลังงานสะอาด 100% ซึ่งสายส่งพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องจากที่ราบสูงทางตะวันตกเฉียงเหนือไปยังที่ราบตอนกลาง นอกจากนี้ หัวเว่ยได้ช่วยสร้างระบบพลังงานสมัยใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คาร์บอนต่ำ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสําหรับโรงไฟฟ้าไฮบริดไฮโดรโซลาร์ขนาด 1 กิกะวัตต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ระดับความสูงสูงสุด ณ บริเวณแม่น้ำยาหลงของมณฑลเสฉวน


หัวเว่ยได้กําหนดแนวโน้มของสตริงอินเวอร์เตอร์ (string inverter) และพลิกโฉมสถาปัตยกรรมระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์สมาร์ทสตริง (Smart String ESS) นวัตกรรมระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์สมาร์ทสตริงของหัวเว่ยนั้นผสมผสานทั้งเคมีไฟฟ้า การทําความเย็น อิเล็กทรอนิกส์กําลัง เทคโนโลยีดิจิทัล และการออกแบบความปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพระดับแพ็คและการจัดการระดับแร็คช่วยลดความไม่สอดคล้องและความไม่แน่นอนของแบตเตอรี่ลิเธียมโดยใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กําลัง ขณะที่ความปลอดภัยแบบแอคทีฟ 4 ระดับและการแยกแบบพาสซีฟ 2 ระดับช่วยให้สามารถจัดการได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ทั้งยังเพิ่มความจุและมาตรฐานความปลอดภัย และเนื่องด้วยการยอมรับอย่างสูงจากลูกค้า โดยโซลูชันนี้จึงถูกนํามาใช้ในโครงการเรดซีขนาด 1.3 กิกะวัตต์ชั่วโมงในซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นโครงการระบบจัดเก็บพลังงานออฟกริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด


II. โซลูชันโซลาร์เซลล์อัจฉริยะเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม: โซลูชันแบบครบวงจรสําหรับธุรกิจที่ยั่งยืน


การพัฒนาคาร์บอนต่ำได้กลายเป็นกระแสที่ก้าวไกลไปทั้งโลก องค์กรจํานวนมากขึ้นมีเป้าหมายที่จะลดต้นทุนไฟฟ้าและการปล่อยก๊าซคาร์บอน โดยพยายามส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียวเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานและบรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงาน และเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ หัวเว่ยจึงนำเสนอสถาปัตยกรรม 1+4 ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ+แสงอาทิตย์+ระบบกักเก็บพลังงาน+ชาร์จเจอร์+ระบบบริหารจัดการ (Optimizer+PV+ESS+Charger+Management System) ซึ่งโซลูชันนี้ให้ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และผลผลิตพลังงานสูง รวมถึงการดําเนินงานและการบํารุงรักษาที่ง่ายดายโดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ โซลูชันดังกล่าวจะเป็นตัวเลือกที่เป็นที่ต้องการสําหรับโรงงานเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม


III. โซลูชันเซลล์แสงอาทิตย์อัจฉริยะเพื่อที่อยู่อาศัย: บ้านที่ส่องสว่างอยู่เสมอ


โซลูชันเซลล์แสงอาทิตย์อัจฉริยะสำหรับที่อยู่อาศัย 4.0 ของหัวเว่ย เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตพลังงาน การจัดเก็บ การใช้งาน และความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจว่าพลังงานในบ้านจะเพียงพอ


ความปลอดภัยเป็นรากฐานที่สําคัญของทุกสิ่งที่เราทํา และโซลูชันนี้ให้การป้องกันความปลอดภัยที่ครอบคลุมและแข็งแกร่งสําหรับประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ ระบบจัดเก็บพลังงาน และความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) ด้านบนหลังคาและใต้หลังคา โดยสร้างขึ้นจากความเชี่ยวชาญอันเป็นที่ยอมรับของหัวเว่ยในอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับการติดตั้งบนหลังคา โซลูชันนี้จะให้การป้องกันส่วนโค้งอัจฉริยะระดับ L4 (สูงที่สุดในอุตสาหกรรม) และการปิดระบบอย่างรวดเร็วในระดับโมดูล สำหรับการติดตั้งใต้หลังคา อุปกรณ์จะได้รับการป้องกันความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านประเภทต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และนอกจากการป้องกันความปลอดภัยระดับ 4 แล้ว ระบบจัดเก็บพลังงานยังได้รับการปกป้องด้วยมาตรการป้องกันสูงสุด 12 มาตรการ รวมถึงการป้องกันฉุกเฉินแบบคู่


ในอนาคต หัวเว่ยจะยังเดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และทํางานร่วมกับพันธมิตร ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม รัฐบาล องค์กรอุตสาหกรรม และองค์กรมาตรฐาน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์และระบบจัดเก็บพลังงานอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ของเราคือการส่งเสริมเซลล์แสงอาทิตย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งพลังงานหลักสําหรับบ้านและธุรกิจทุกแห่ง ซึ่งจะเร่งความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่ออนาคตที่ดีกว่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น


รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/2085634/1.jpg


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.