Header Ads

“จุรินทร์” ปลื้ม! ผลจัดงานแสดงสินค้าอาหาร “THAIFEX – ANUGA ASIA 2023” เงินสะพัดกว่า 120,000 ล้านบาท ยอดคนเข้าชมงานทะลุ 130,000 คน ต่างชาติเพิ่มเกือบ 150%

 5.%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99

 “จุรินทร์” ปลื้ม! ผลจัดงานแสดงสินค้าอาหาร

 “THAIFEX – ANUGA ASIA 2023” เงินสะพัด

กว่า 120,000 ล้านบาท ยอดคนเข้าชมงานทะลุ

 130,000 คน ต่างชาติเพิ่มเกือบ 150%

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวความสำเร็จของการจัดงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม THAIFEX – ANUGA ASIA 2023 ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ หอการค้าไทย และ โคโลญเมสเซ่ เยอรมนี จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และเต็มรูปแบบ เมื่อวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2566 บนพื้นที่กว่า 130,000 ตารางเมตร ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีผู้ซื้อและผู้นำเข้าจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเดินทางมาเข้าชมงาน 131,039 คน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยมูลค่าการสั่งซื้อ 120,002.09 ล้านบาท  

          

%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ความสำเร็จจากการจัดงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2023 ปีนี้ ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งภายใต้ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ เยอรมนี มีผู้เข้าร่วมงาน 3,034 บริษัท บริษัทไทย 1,109 บริษัทและบริษัทต่างประเทศ 1,925 บริษัท รวมเป็น 5,859 คูหาจาก 45 ประเทศ ประกอบด้วย เอเชียตะวันออก อาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง เป็นต้น โดย 5 วัน มีผู้เข้าชมงานทั้งสิ้น 131,039 คน เพิ่มขึ้น 58% เป็นผู้เข้าร่วมเจรจาการค้า 78,764 ราย เพิ่มขึ้น 53% เป็นชาวต่างประเทศ 16,429 ราย เพิ่มขึ้น 150% เป็นจีน เพิ่มขึ้น 2022% มาเลเซีย เพิ่มขึ้น 127% เวียดนาม เพิ่มขึ้น 79% เกาหลี เพิ่มขึ้น 109% สิงคโปร์ เพิ่มขึ้น 58% และนักธุรกิจชาวไทย 62,335 ราย เพิ่มขึ้น 39% และประชาชนทั่วไปเข้าชมงาน เฉพาะวันสุดท้าย มากถึง 52,275  คน เพิ่มขึ้น 66% มูลค่าการซื้อขายจากการจัดงานรวม 120,002.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81.36% เป็นการซื้อขายทันที 1,402.06 ล้านบาท โดยซื้อขายภายใน 1 ปี 118,600.03 ล้านบาท หมวดสินค้าบริการที่ซื้อขายมากที่สุด 5 ลำดับแรก ประกอบด้วย อาหาร (Fine Food)  ผักและผลไม้ เทคโนโลยีด้านอาหาร เช่นเครื่องจักรอุปกรณ์การทำอาหาร หมวดชากาแฟ และการให้บริการด้านอาหาร เช่น การให้บริการองค์ความรู้การทำธุรกิจอาหาร และประเทศที่มีการสั่งซื้อมากที่สุด ประกอบด้วย จีน ไทย สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และญี่ปุ่น 

 

          

%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20(1)

สำหรับงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2023 ในปีนี้ จะมีส่วนสำคัญให้ตัวเลขการส่งออกอาหารของไทยในปี 2566 มีมูลค่าถึง 1.5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน ซึ่งมีมูลค่า 1.36 ล้านล้านบาท 

 

          

%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2

ขอขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หอการค้าไทย และบริษัทโคโลญเมสเซ่ เยอรมนี ที่ทำให้การจัดงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2023 ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในปีนี้ และกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายอาหารไทย อาหารโลก ซึ่งมุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นแหล่งความมั่นคงด้านอาหารของโลก โดยการผลิตอาหารและสนับสนุนการส่งออก ส่งเสริมให้มีการเปิดร้านอาหารไทยในหลายประเทศ มีตรารับรอง เช่น Thai SELECT เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมอาหารไทยเป็นซอร์ฟพาวเวอร์ เผยแพร่ซอฟพาวเวอร์ของไทย” นายจุรินทร์กล่าว 

          

%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า อาหารแห่งอนาคตเป็นเทรนด์ของโลก ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารสมัยใหม่ต้องมีองค์ความรู้ มีนวัตกรรม ซึ่งกระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศได้มีการศึกษาและรวบรวมเทรนด์อาหารต่างๆ จากทั่วโลก นอกจากนี้ กรมก็ได้มีการจัดอบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง  

          นางอารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระบุเพิ่มเติมว่า สำหรับ Future Food ในงานนี้มีชาวต่างชาติและคนไทยในวงการอาหารเข้าร่วมกิจกรรมมากถึง 1,300 ราย โดย Future Food แบ่งออกเป็นอาหาร 4 ประเภท ได้แก่ อาหารฟังก์ชัน (function food) อาหารนวัตกรรมใหม่ (novel food) อาหารอินทรีย์ (organic food) และอาหารทางการแพทย์ (medical food) นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ต้องให้ความสนใจ คือ ของเสียจากอาหารจะถูกนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุนตามนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจด้วย BCG model  

 

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย เผยว่า การจัดงาน THAIFEX – ANUGA ASIA ปีนี้ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับที่ดีเกินเป้าหมาย ทั้งในแง่ของจำนวนผู้เข้าชมงาน และมูลค่าการซื้อขาย ที่สำคัญคืองานนี้ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มสตาร์ตอัป ได้มีโอกาสเปิดตัวและนำเสนอสินค้าและบริการเข้าสู่ตลาดในระดับนานาชาติ ซึ่งผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ในขณะที่ผู้ซื้อต่างชาติที่เข้าร่วมงานมีเสียงตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “เทรนด์อาหารยุคใหม่” ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ รวมทั้งการผลิตสินค้า/บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นจะช่วยส่งเสริมธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของประเทศไทยให้เติบโตเพิ่มขึ้น 

 

2.%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99

ทางด้านนายแมธเธียส คูเปอร์ กรรมการผู้จัดการและรองประธาน โคโลญเมสเซ่ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2023 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 19 โดยมีผู้ประกอบการชาวต่างชาติเข้าร่วมแสดงสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และจำนวนผู้เข้าร่วมงานที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปีนี้ รวมถึงเสียงตอบรับเชิงบวกอย่างท่วมท้นจากนักธุรกิจต่างประเทศถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้งานแสดงสินค้า THAIFEX – ANUGA ASIA ในฐานะผู้นำที่โดดเด่นในธุรกิจงานจัดแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในเอเชียแปซิฟิก 

สำหรับการจัดงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2024 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567 ผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.thaifex-anuga.com  No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.