Header Ads

ทรินา สตอเรจ ได้รับการประเมินตรวจสอบวิเคราะห์ทางเทคนิคจากองค์กรตรวจสอบระดับโลกอย่างดีเอ็นวี ตอกย้ำความเป็นเลิศระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม

ทรินา สตอเรจ ได้รับการประเมินตรวจสอบวิเคราะห์ทางเทคนิคจากองค์กรตรวจสอบระดับโลกอย่างดีเอ็นวี ตอกย้ำความเป็นเลิศระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม

 

  • ทรินา สตอเรจ ได้รับการประเมินตรวจสอบวิเคราะห์ทางเทคนิคจากดีเอ็นวี สำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ( "BESS" หรือ "ESS") ชนิดระบายความร้อนด้วยของเหลว รุ่นเอเลเมนตา ซึ่งมุ่งที่จะเป็นการตรวจสอบระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่ใช้งานโดยทรินา สตอเรจ และมีบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ
  • ดีเอ็นวีดำเนินการประเมินทุกด้านของโซลูชันกักเก็บพลังงานของทรินา สตอเรจ โดยละเอียด ทั้ง BESS ซัพพลายเออร์ การออกแบบ และสมรรถนะการผนวกรวม ตอกย้ำบทบาทของทรินา สตอเรจ ในการเป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์และโซลูชันกักเก็บพลังงานระดับแนวหน้า

มิวนิก--7 ก.ย. 2566--พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็

ทรินา สตอเรจ (Trina Storage) ผู้ให้บริการระบบกักเก็บพลังงานระดับโลก ซึ่งมุ่งมั่นพลิกโฉมวิธีการให้บริการพลังงาน ประกาศวันนี้ว่าบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการได้รับประเมินตรวจสอบวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างครอบคลุม สำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ("BESS" หรือ "ESS") ชนิดระบายความร้อนด้วยของเหลว รุ่นเอเลเมนตา (Elementa) โดยองค์กรอิสระผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้การรับรองด้านพลังงานอย่างดีเอ็นวี (DNV) ซึ่งรับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้เป็นไปตามความคาดหวังของอุตสาหกรรมในด้านสมรรถนะการทำงาน ความปลอดภัย และความเชื่อถือได้

การประเมินอย่างละเอียดโดยดีเอ็นวี ครอบคลุมโซลูชันกักเก็บพลังงานของทรินา สตอเรจ หลายด้าน ทั้ง BESS ซัพพลายเออร์ การออกแบบ และสมรรถนะการผนวกรวม กระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์ทางเทคนิค (TDD) ที่เป็นอิสระนี้ประกอบด้วยการตรวจสอบเชิงลึกเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเทคนิคของระบบกักเก็บพลังงาน ตลอดจนกระบวนการทดสอบ และการปฏิบัติตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมและกฎระเบียบต่าง ๆ

รายงานการตรวจสอบวิเคราะห์ทางเทคนิคอิสระโดยดีเอ็นวี มีข้อมูลสำคัญหลายประการ เช่น

สมรรถนะการผนวกรวม

ดีเอ็นวียอมรับสมรรถนะการผนวกรวมของระบบกักเก็บพลังงานของทรินา สตอเรจ โดยมีแบตเตอรี่ที่ผนวกรวมเข้ากับโมดูลและแร็ค ระบบแบตเตอรี่ที่ผนวกรวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ในตู้เดียว และผลิตภัณฑ์พลังงานพร้อมใช้งานที่แยกเป็นอิสระในตัวเอง ซึ่งทำให้ระบบจัดส่งเป็นหน่วยเดียวได้ ลดเวลาและต้นทุนในการติดตั้ง ณ สถานที่ใช้งาน พร้อมทั้งเพิ่มความเชื่อถือได้และความมั่นคงของระบบ เทียบเคียงได้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน โซลูชันเอเลเมนตามีความหนาแน่นของพลังงานในโมดูลเทียบเคียงได้กับระดับสูงสุดในอุตสาหกรรม โดยมีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพการกักเก็บพลังงานต่อรอบชาร์จ (Round Trip Efficiency หรือ RTE) อยู่ที่อัตรา C หลายระดับ ซึ่งสอดรับกับความคาดหวังของอุตสาหกรรม

ฟังก์ชันการใช้งานและสมรรถนะการทำงาน

ระบบจัดการความร้อนของเอเลเมนตาออกแบบอย่างดีและเป็นไปตามความคาดหวัง โดยการติดตามเฝ้าระวังระยะไกลระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมและการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ทรินา สตอเรจ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการล้มเหลวของระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว และทำให้สามารถปล่อยสารทำความเย็นในอัตราที่สูงขึ้นและให้การระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้นต่อไป

สถาปัตยกรรมระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) สามระดับของทรินาสตอเรจ เอเลเมนตา พร้อมที่จะจัดการกับตัวแปรในการปฏิบัติงานของแบตเตอรี่ พร้อมทั้งติดตามข้อมูลสำคัญจากเซนเซอร์ ประกอบกับความต้องการด้านการควบคุมจากภายนอก อย่างเช่น ตัวควบคุมโรงไฟฟ้า (PPC) และระบบจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อสร้างการสื่อสารสองทาง โดยมอบฟังก์ชันการทำงานที่เพียงพอสำหรับระบบแจ้งเตือน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

ความปลอดภัย

ดีเอ็นวีระบุว่า ความปลอดภัยเป็นประเด็นการออกแบบที่สำคัญยิ่งยวดสำหรับระบบกักเก็บพลังงาน ในแง่นี้ ทรินาสตอเรจ เอเลเมนตา เป็นไปตามมาตรฐานของสหรัฐฯ ทั้งการทดสอบ UL, IEC และ UL, UN โดยระบบตรวจจับควัน ระบบระบายอากาศ และระบบระบายอากาศทิ้ง ออกแบบมาเพื่อให้หยุดการทำงานของระบบนี้ได้อย่างปลอดภัยโดยทันท่วงที และลดความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิดหรือการสะสมความร้อนสูงเกิน ส่วนตู้แบตเตอรี่เกรดอุตสาหกรรมได้รับการรับรอง IP55 และ NEMA 3R สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง ซึ่งในภาพรวมนั้น ดีเอ็นวีพบว่าทรินาสตอเรจ เอเลเมนตา สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในอุตสาหกรรม

"ในฐานะผู้นำในด้านการกักเก็บพลังงาน ทรินา สตอเรจ มุ่งที่จะส่งมอบโซลูชันล้ำสมัยซึ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตแห่งพลังงานยั่งยืน การประเมินตรวจสอบวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยดีเอ็นวีเป็นการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับเรา" คุณเทอร์รี เฉิน (Terry Chen) หัวหน้าฝ่ายธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานในต่างประเทศ กล่าว "ผลลัพธ์ในเชิงบวกเหล่านี้ตอกย้ำความพยายามอย่างไม่หยุดหย่อนของเรา ในการบรรลุความเชี่ยวชาญทางเทคนิค คุณภาพ ความปลอดภัย และความคล่องตัว การประเมินครั้งนี้มิเพียงเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะการเป็นผู้นำของเราในด้านการกักเก็บพลังงาน แต่ยังผลักดันให้เราพัฒนาประสิทธิภาพของเทคโนโลยีของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการที่พัฒนาเปลี่ยนแแปลงไปอยู่เสมอของอุตสาหกรรม"

รายงานตรวจสอบวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เป็นอิสระของดีเอ็นวี มอบการประเมินที่ครอบคลุมสำหรับแบตเตอรี่ทรินาสตอเรจ เอเลเมนตา อีกทั้งยังยืนยันผลงานของทรินา สตอเรจ ในการปฏิบัติตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมและกฎระเบียบต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมอบการแนะนำและแนวทางสำหรับการพัฒนาในอนาคต การทำงานร่วมกันครั้งนี้วางรากฐานสำหรับทรินา สตอเรจ ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพิ่มเติมต่อไปและร่วมสร้างอนาคตของโซลูชันพลังงานยั่งยื

เกี่ยวกับทรินา สตอเรจ

ทรินา สตอเรจ (Trina Storage) ซึ่งเป็นธุรกิจในเครือบริษัท ทรินา โซลาร์ (Trina Solar) คือผู้ให้บริการระบบกักเก็บพลังงานระดับโลก ซึ่งมุ่งมั่นพลิกโฉมวิธีการให้บริการพลังงาน พันธกิจของเราคือการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานหมุนเวียนด้วยระบบกักเก็บพลังงานที่คุ้มค่า พร้อมมอบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทุกคน (Solar For Everyone) ด้วยการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างมหาศาล เรามีประสบการณ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ยาวนานถึง 25 ปี เราส่งมอบโซลูชันที่คุ้มค่าและยืดหยุ่นให้แก่ผู้ประกอบกิจการสาธารณูปโภคและนักพัฒนาทั่วโลก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของทรินา สตอเรจ รวมถึงเฟซบุ๊กและลิงด์อิ

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.