Header Ads

SCB Abacus รีแบรนด์สู่ ABACUS digital วางเป้าหมาย IPO ปี 2568 SCB Abacus รีแบรนด์สู่ ABACUS digital วางเป้าหมาย IPO ปี 2568

เอสซีบี อบาคัส (SCB Abacus) ประกาศรีแบรนด์ชื่อเป็น อบาคัส ดิจิทัล (ABACUS digital)  วางวิสัยทัศน์ผู้สร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้แก่ทุกคน ปั้นโมเดลธุรกิจใหม่ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นด้วยตัวเอง เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่กลุ่มคนเครดิตน้อย หลังจากสามารถวางรากฐานสินเชื่อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน MoneyThunder เติบโตแข็งแกร่ง ด้วยยอดปล่อยสินเชื่อสูงถึง 3-4 เท่าต่อปี และควบคุม NPL ให้อยู่ในระดับต่ำกว่าตลาดถึง 3 เท่า พร้อมวางเป้าหมาย IPO ภายในปี 2568

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ABACUS digital เปิดเผยว่า บริษัทตัดสินใจรีแบรนด์ชื่อเป็น ABACUS digital เพื่อสะท้อนในวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้สร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้แก่ทุกคน (Give Everyone a Real Chance) ผ่านการใช้เทคโนโลยีของตัวเอง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการเงิน และสร้างโอกาสทางการเงินให้กับกลุ่มคนที่หลากหลาย โดยเฉพาะคนเครดิตน้อยที่ปัจจุบันใช้เงินกู้นอกระบบ ทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นในผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละจังหวะชีวิต รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถของเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเองนี้ไปยังกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต

“สินเชื่อออนไลน์ MoneyThunder ได้ช่วยตอบโจทย์ในมิติการให้โอกาสคนเครดิตน้อยได้มีสภาพคล่อง ซึ่งในขั้นต่อไป ABACUS digital วางเป้าหมายในการใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ในมิติการสร้างสินทรัพย์ สร้างธุรกิจ และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ลูกค้า โดยเหตุผลที่สนับสนุนความเชื่อมั่นในการขยายธุรกิจที่กว้างมากกว่าสินเชื่อนั้น เนื่องจากสินเชื่อเป็นแค่จุดเริ่มต้นของความมั่นคงทางการเงินของลูกค้า”

ABACUS digital เริ่มต้นธุรกิจจากการให้บริการสินเชื่อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน MoneyThunder ด้วยจุดเด่นการใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเองที่เรียกว่า Abacus Core Technology (ACT) engine ซึ่งเป็นระบบวิเคราะห์สินเชื่อแบบเรียลไทม์ช่วยเปิดโอกาสให้คนที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ด้วยทีมงานไม่ถึงร้อยคน จนสามารถปล่อยสินเชื่อขนาดเล็กให้กับลูกค้าที่ต้องการเริ่มสร้างเครดิตด้วยวงเงิน 800 บาท ไปจนถึงวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท โดยปัจจุบัน MoneyThunder มีผู้สนใจสมัครสินเชื่อสูงถึง 200,000 รายต่อเดือน ด้วยความเข้าใจในตลาดสินเชื่อออนไลน์ และการมีเทคโนโลยีของตัวเองสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนระดับโลกว่าบริษัทมีศักยภาพมากเพียงพอและสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้จริง สามารถระดมทุนรวมได้กว่า 1,500 ล้านบาททั้งในระดับซีรีย์ A และซีรีย์ B ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสูงสุดในกลุ่มธุรกิจ Digital Lending ของไทยเพื่อรองรับการให้บริการสินเชื่อที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดเฉลี่ย 3-4 เท่าต่อปี

ดร.สุทธาภา กล่าวต่อว่า ABACUS digital อยู่ระหว่างการระดมทุนในระดับซีรีย์ C เพื่อรองรับการเติบโตในปี 2567 พร้อมกันนี้ ได้วางแผนในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในปี 2568 เพื่อเตรียมความพร้อมฐานทุนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการวางรากฐานธุรกิจที่มากกว่าสินเชื่อออนไลน์ ภายใต้ 3 กลยุทธ์หลักเพื่อก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว ประกอบด้วย

Max Your Options เจาะกลุ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิมด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ยืดหยุ่น ปัจจุบัน 40% ของลูกค้า MoneyThunder เป็นกลุ่มที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารมาก่อน บริษัทมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลทางเลือก (alternative data) ที่หลากหลายในการวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความยืดหยุ่นเพื่อช่วยให้ลูกค้ารักษาเครดิตของตนเองได้ดีต่อเนื่อง อาทิ การให้ลูกค้ากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงค่างวดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิต

Design Your Life ตอบโจทย์ลูกค้าแบบ 360 องศาด้วยบริการทางการเงินที่หลากหลาย การให้บริการสินเชื่อเงินสดเป็นเพียงการตอบโจทย์ขั้นต้น ลูกค้ายังคงมองหาบริการทางการเงินด้านอื่นๆ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขา การร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในมิติที่แตกต่าง จะช่วยให้บริษัทสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายและตรงใจลูกค้าเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากบริการด้านสินเชื่อ

Empower Your Tech ต่อยอดให้กับธุรกิจของพาร์ทเนอร์ด้วยเทคโนโลยี in-house ของบริษัท บริษัทพัฒนา Abacus Core Technology (ACT) ให้สามารถรองรับผู้ใช้งานขนาดใหญ่ และมีความโดดเด่นด้านความเข้าใจลูกค้าไทย ด้วยจุดแข็งดังกล่าวจึงสามารถช่วยต่อยอดธุรกิจให้กับพาร์ตเนอร์ที่มีความต้องการขยายขีดความสามารถในการให้บริการลูกค้าของตน อาทิ  เทคโนโลยีวิเคราะห์เอกสารการเงินต่างๆ ด้วย AI เทคโนโลยีวิเคราะห์และปรับปรุง customer experience สำหรับธุรกิจที่ต้องการนำเสนอบริการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด เป็นต้น

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.