Header Ads

ซีทีซีไอ ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์กลุ่มตลาดเกิดใหม่อีกครั้ง พร้อมรั้งตำแหน่งผู้นำอุตสาหกรรมการก่อสร้างและวิศวกรรม


ซีทีซีไอ ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์กลุ่มตลาดเกิดใหม่อีกครั้ง พร้อมรั้งตำแหน่งผู้นำอุตสาหกรรมการก่อสร้างและวิศวกรรม

 

ไทเป--พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็

 

ซีทีซีไอ คอร์ปอเรชัน (CTCI Corporation(TWSE: 9933) บริษัทระดับโลกด้านวิศวกรรม การจัดซื้อ และการก่อสร้าง (EPC) ประกาศว่า บริษัทได้รับเลือกให้รวมอยู่ในดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์กลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index) เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน และครองสถิติบริษัท EPC เพียงหนึ่งเดียวจากไต้หวันที่รวมอยู่ในดัชนีดังกล่าว นอกจากนี้ ผลการประเมินความยั่งยืนขององค์กรโดยเอสแอนด์พี โกลบอล (S&P Global) ยังแสดงให้เห็นว่า ซีทีซีไอยังคงรั้งตำแหน่งผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมการก่อสร้างและวิศวกรรม อีกทั้งยังได้คะแนนสูงสุดในส่วนของมิติทางสังคมและมิติทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้จัดทำดัชนีระดับโลกให้การยกย่องอย่างสูงต่อความทุ่มเทเพื่อความยั่งยืนของซีทีซีไอ

 

“ในฐานะผู้พิทักษ์โลกที่ยั่งยืน (Guardian of Sustainable Earth) เราเชื่อมโยงการดำเนินธุรกิจของเราเข้ากับเป้าหมายด้านความยั่งยืน ตลอดจนปลูกฝังแนวปฏิบัติด้าน ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล) ให้เป็นกิจวัตรประจำวันของพนักงาน” คุณจอห์น ที. อวี้ (John T. Yu) ประธานของซีทีซีไอ กรุ๊ป กล่าว “ผลสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงานแสดงให้เห็นว่า พนักงานของเรายึดมั่นในหลักปฏิบัติ ESG ของบริษัทอย่างเหนียวแน่นที่สุด โดยสูงถึง 86%”

 

บรรษัทภิบาลของซีทีซีไอมีความโดดเด่นด้วยการเติบโตทางการเงินที่ยืดหยุ่นและการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน ในปี 2565 ซีทีซีไอคว้าสัญญาใหม่มูลค่า 1.025 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NTD) ขณะเดียวกัน งานในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) และรายได้ก็สูงถึง 3.289 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ และ 9.51 หมื่นล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ตามลำดับ นอกจากนี้ ซีทีซีไอยังตั้งเป้าปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาภายในปี 2573 และปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ที่ไซต์การผลิตทั้งหมดภายในปี 2593 ขณะเดียวกัน ซีทีซีไอยังเป็นหัวหอกในการลดการปล่อยคาร์บอน ด้วยการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือซัพพลายเออร์คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (CTCI Supplier Net Zero Alliance) และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมยั่งยืนไต้หวัน (Taiwan Sustainable Engineering Symposium) เพื่อกระตุ้นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องลงมือปฏิบัติอย่างยั่งยืน

 

สำหรับในมิติทางสิ่งแวดล้อมนั้น ซีทีซีไอกำลังดำเนินโครงการวิศวกรรมสีเขียวทั่วโลก เพื่อช่วยลูกค้าประหยัดพลังงานและลดการปล่อยคาร์บอน โดยโครงการ Backlog ที่ใช้พลังงานสีเขียวและปล่อยคาร์บอนต่ำ เพิ่มขึ้น 461% ในระหว่างปี 2558 ถึงเดือนกันยายน 2566 ครอบคลุมทั้งภาคพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมนอกชายฝั่ง ระบบกักเก็บพลังงาน และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ ในฐานะผู้ลงนามในโครงการธุรกิจเพื่อธรรมชาติ (Business for Nature) ซีทีซีไอได้ช่วยปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพผ่านโครงการน้ำสีเขียวติงลี่ (Dingli Green Water Vitality Initiative) ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการคุ้มครองระบบนิเวศตามสำนักงานและไซต์งานทั้งหมดของซีทีซีไอ และครอบคลุมตลอดกระบวนการทางวิศวกรรม การจัดซื้อ และการก่อสร้าง ยิ่งไปกว่านั้น ซีทีซีไอยังกำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ได้แก่ การบรรลุเป้าหมายไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียสุทธิ (No Net Loss) ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และการตัดไม้ทำลายป่าเป็นศูนย์ตามไซต์งานทั้งหมดภายในปี 2573 รวมถึงการสร้างผลกระทบเชิงบวกสุทธิ (Net Positive Impact) ตามไซต์งานทั้งหมด ตลอดจนบรรลุเป้าหมายไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียสุทธิต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการตัดไม้ทำลายป่าเป็นศูนย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่าภายในปี 2593

 

สำหรับในมิติทางสังคมนั้น ซีทีซีไอปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ โดยทำงานร่วมกับมูลนิธิการศึกษาซีทีซีไอ (CTCI Education Foundation) และชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวก ผ่านความพยายามในการดูแลสังคม สนับสนุนหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักรู้เรื่องวัฒนธรรมและระบบนิเวศในท้องถิ่น ให้บริการอาสาสมัคร และให้ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ซีทีซีไอมีพนักงาน 8,000 คน จาก 20 ประเทศ จึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยก นอกจากนั้นยังมีสวัสดิการที่หลากหลายและกิจกรรมทางวัฒนธรรมมากมาย อีกทั้งยังให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แก่พนักงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าพนักงานจะสนุกกับงาน ทำงานและใช้ชีวิตอย่างสมดุล และเติบโตในหน้าที่การงานต่อไป

 

เกี่ยวกับซีทีซีไอ http://www.ctci.com

 

ซีทีซีไอ (CTCI) เป็นผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมระดับโลกที่นำเสนอบริการ ผลิตภัณฑ์ และโซลูชันที่หลากหลายและครอบคลุม ซีทีซีไอก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านวิศวกรรม การจัดซื้อ การก่อสร้าง การทดสอบระบบ การดำเนินงานและการบำรุงรักษา และการบริหารโครงการที่เชื่อถือได้มากที่สุดในโลก บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงไทเป ไต้หวัน โดยให้บริการแก่ตลาดต่าง ๆ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม พลังงาน การขนส่ง อุตสาหกรรม โรงกลั่น ปิโตรเคมี โรงงานเทคโนโลยีขั้นสูง และคลังเก็บก๊าซธรรมชาติ บริษัทมีพนักงานประมาณ 8,000 คน ประจำฐานการดำเนินงานราว 50 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ในกว่า 10 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ ซีทีซีไอมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้พิทักษ์โลกที่ยั่งยืน (Guardian of Sustainable Earth) ด้วยการสนับสนุนความยั่งยืนระดับโลกผ่านวิศวกรรมสีเขียว และมุ่งมั่นที่จะใช้อิทธิพลของบริษัทในอุตสาหกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานคาร์บอนต่ำ ขณะเดียวกัน บริษัทยังร่วมมือกับพันธมิตรทั่วโลกเพื่อดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วโลก โดยบริษัทได้รับเลือกให้รวมอยู่ในดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์กลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Dow Jones Sustainability™ Emerging Markets Index)


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.