Header Ads

ดิอาจิโอจับมือเดินหน้าต่อกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยผ่าน โครงการ Learning for Life Enhancement เสริมทักษะภาคบริการให้ได้งานที่ใช่

     ดิอาจิโอจับมือเดินหน้าต่อกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยผ่าน โครงการ Learning for Life Enhancement เสริมทักษะภาคบริการให้ได้งานที่ใช่

ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ประกาศเดินหน้าต่อโครงการ Learning for Life Enhancement Program เสริมทักษะภาคบริการให้ได้งานที่ใช่ ในปีที่ 2 โดยเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการ Learning for Life ของดิอาจิโอ ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในปี 2008 และต่อมาได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานด้านความยั่งยืน 10 ปี หรือ ‘SOCIETY 2030: SPIRIT OF PROGRESS’ ที่ประกาศขึ้นในปี 2020 โดยปีนี้ถือเป็นการฉลองครบรอบ 16 ปีของโครงการ Learning for Life ที่มีการดำเนินการมาทั่วโลก แสดงให้เห็นถึงการเติบโตในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรเพื่อ สร้างความแข็งแกร่งต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะที่จำเป็นต่อการฟื้นตัวหลังวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด 19

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย ทำให้การใช้จ่ายในภาคอุตสาหกรรมร้านค้าปลีก อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึง SMEs ลดน้อยลง แต่ในปี 2023 ที่ผ่านมาได้มีการฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยภาคการท่องเที่ยวเติบโตถึง 76% อุตสาหกรรมโรงแรมเติบโต 39% และมีการจ้างงานมากกว่า 4 ล้านคน หรือนับเป็น 11% ของการจ้างงานทั้งหมดในประเทศ ซึ่งโครงการ Learning for Life ได้เตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นตัวนี้ โดยสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุคศตวรรษที่ 21 เช่น การคิดเชิงวิพากษ์ ความหลากหลายในที่ทำงาน และการเขียน CV อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับ Meta ในโครงการ We Think Digital เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ได้แก่ การป้องกันการหลอกลวงทางออนไลน์ การรักษาความปลอดภัยด้วยรหัสผ่าน และการซื้อของออนไลน์อย่างปลอดภัย

การดำเนินการของโครงการ Learning for Life ในช่วงสองปีที่ผ่านมานั้นมีผู้รับผลประโยชน์มากกว่า 3,000 ราย โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพของสตรีและเยาวชน รวมถึงสนับสนุนบุคลากรที่ว่างงานในอุตสาหกรรมบริการ นักศึกษามหาวิทยาลัย และนักศึกษาในหลักสูตรอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 72% ของผู้เข้าร่วมสามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ ซึ่งนำไปสู่โอกาสในการได้รับการจ้างงานเพิ่มขึ้น อันเป็นการตอกย้ำความสำเร็จและประสิทธิภาพของโครงการในการสนับสนุนทักษะการทำงานให้เข้ากับความต้องการของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะทักษะการสื่อสาร ทักษะการพูดโน้มน้าว ทักษะการเจรจาต่อรอง และทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นในการทำงานยุคปัจจุบัน

คุณชัชฎา  จันทรางศุ  ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม  ดิอาจิโอ โมเอ็ท  เฮนเนสซี่  (ประเทศไทย)  กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนรัฐบาลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก หรือที่เรียกว่า ‘เมืองรอง’ โดยเราจะสานต่อความร่วมมือกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่บุคลากรที่ยังขาดโอกาสในพื้นที่ต่างๆ โดยเรามุ่งมั่นที่จะยกระดับอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทยผ่านโครงการ Learning for Life ที่ได้เริ่มต้นเมื่อ 16 ปีที่แล้ว ก่อนที่โครงการนี้จะมาเป็นส่วนหนึ่งของ  ‘SOCIETY 2030: SPIRIT OF PROGRESS’  แผนงานด้านความยั่งยืน 10 ปีที่ประกาศออกมาในปี 2020 เพื่อมุ่งสร้างความยั่งยืนและความเท่าเทียมในสังคม นอกจากนี้โครงการนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติที่ตั้งเป้าจะทำให้สำเร็จภายในปี 2030 อีกด้วย เราจึงพร้อมที่จะเดินหน้าส่งต่อแรงบันดาลใจและยกระดับชุมชนต่อไปผ่านโครงการ Learning for Life ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศต่างๆ ที่เราทำธุรกิจอยู่ให้ดีขึ้นตามพันธกิจของดิอาจิโอ”

ดิอาจิโอและมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียพร้อมสานต่อความสำเร็จของโครงการอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อไปผ่านโครงการ Learning for Life Enhancement Program เสริมทักษะภาคบริการให้ได้งานที่ใช่ ด้วยการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของบุคลกรเพื่อก้าวไปสู่การเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ รวมถึงกระตุ้นการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการหลังการแพร่ระบาดของโควิด 19 ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.