Header Ads

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย เดินหน้าโครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” ก้าวสู่ปีที่ 5

 

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย เดินหน้าโครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” ก้าวสู่ปีที่ 5

จัดปฐมนิเทศโรงเรียนในจังหวัดสระบุรี มุ่งจุดประกายเยาวชนไทย ใส่ใจอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จํากัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย นำโดย นางสาววิภาวรรณ ทัศนปรีชาชัย (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์  จัดงานปฐมนิเทศโครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ว่าที่    ร้อยเอก ดร. สาคร กิ่งจันทร์ (ที่ 3 จากซ้าย) ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย  ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ (ที่ 5 จากซ้าย)  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต และ นางธัญพร  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี (ที่ 6 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต เข้าร่วมงานเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ และรณรงค์ให้เยาวชนไทยอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ค่านิยมองค์กร “Growing for Good” หรือ “การเติบโตอย่างยั่งยืน” บริษัทฯ จึงริเริ่มและดำเนินโครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” มาตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบันซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และจุดประกายเยาวชนไทยให้เล็งเห็นถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดยโครงการ  “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ ประจำปี 2566 นี้ มุ่งขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มุ่งสู่เป้าหมายการเป็น “โรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำมิซุอิกุ ทั้งนี้ งานปฐมนิเทศดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

 

บุคคลในภาพจากซ้าย

1.    นางกรแก้ว เทียนศิริ                       ผู้อำนวยการโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท กล่องวิเศษ จำกัด

2.    นางสาวนิภา มโนดุลย์                    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

3.    ว่าที่ร้อยเอก ดร. สาคร กิ่งจันทร์       ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

4.    นางสาววิภาวรรณ ทัศนปรีชาชัย      ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จํากัด

5.    ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

6.    นางธัญพร  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี             รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

7.    นายภาติกร ลัคนะเวทย์                   ผู้จัดการกิจการสาธารณะ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จํากัด

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.