Header Ads

Netflix เปิดตัวโครงการ REEL LIFE เฟ้นหาคนรุ่นใหม่จากทั่วประเทศไทย เข้าร่วมเวิร์กชอปสุดเข้มข้น สร้างคนเบื้องหลังเข้าสู่อุตสาหกรรมบันเทิงระดับโลกNetflix เปิดตัวโครงการ REEL LIFE เฟ้นหาคนรุ่นใหม่จากทั่วประเทศไทย

เข้าร่วมเวิร์กชอปสุดเข้มข้น สร้างคนเบื้องหลังเข้าสู่วงการผลิตภาพยนตร์

และ ซีรีส์ในอุตสาหกรรมบันเทิงระดับโลก

Netflix เปิดตัวโครงการ REEL LIFE เพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์และพันธกิจสำคัญคือการสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชมทั่วโลก ด้วยความเชื่อว่าเนื้อหาที่ดีนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ และเกิดขึ้นได้จากทุกคน เปิดรับสมัครบุคคลอายุ 20-26 ปี สัญชาติไทย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและสาขาการศึกษาจากทั่วประเทศไทย จำนวน 50 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ที่ผ่านการเวิร์กชอปตลอด 2 วัน 1 คืน และมีคุณสมบัติเหมาะสม จะได้รับคัดเลือกให้ร่วมฝึกงานแบบ On the Job Training กับ พันธมิตรด้านการผลิตของ Netflix เป็นระยะเวลา 5-10 เดือน

โครงการ REEL LIFE เป็นส่วนหนึ่งของ Netflix Fund for Creative Equity หรือ กองทุน Netflix เพื่อโอกาสแห่งการสร้างสรรค์ ซึ่งก่อตั้งในปี 2564 ด้วยความมุ่งมั่นของ Netflix ที่จะลงทุนกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในระยะเวลา 5 ปี เพื่อพัฒนาบุคลากรฝ่ายสร้างสรรค์จากทั่วโลก

      

จากกองทุนนี้ Netflix ได้ต่อยอดเป็นโครงการต่างๆ กว่า 100 โครงการในหลากหลายประเทศทั่วโลก สร้างโอกาสให้คนมากมายได้ก้าวเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมบันเทิง และในปีนี้ โครงการนี้ได้ขยายโอกาสมายังคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยที่มีความสนใจในเบื้องหลังการผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ ให้ได้เข้ามาค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตนเองในสายงาน Assistant Director, Post Production Supervisor, Script Supervisor, Production และ Production Accountant รวมถึงโอกาสในการทำงานร่วมกับพันธมิตรผู้ผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ชั้นนำของ Netflix โดยจะได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในแต่ละสายงานอย่างใกล้ชิด และได้ร่วมเวิร์กชอปทดลองทำงานจริง

Netflix มุ่งหวังให้โครงการ REEL LIFE เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้ แสดงความสามารถ ตลอดจนสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นหรือต่อยอดไปสู่อาชีพในอุตสาหกรรมผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่มีความหลากหลายซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่องานสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันเป็นอนาคตของวงการและช่วยกันผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงนี้ให้ก้าวหน้าต่อไป การรับสมัครจะเริ่มต้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.reellife.camp หรือติดต่อสอบถามได้ที่ reellifecamp@netflix.com

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.