Header Ads

บริติช เคานซิล ผนึก กระทรวง อว. เดินหน้าความ ร่วม มือไทย – สหราชอาณาจักร ยกระดับมหาวิทยาลัย ไทย ก้าวสู่ท็อป 100 มหาวิทยาลัยโลก

 
บริติช เคานซิล ผนึก กระทรวง อว. เดินหน้าความ


ร่วม


มือไทย – สหราชอาณาจักร ยกระดับมหาวิทยาลัยไทย ก้าวสู่ท็อป 100 มหาวิทยาลัยโลก
             กรุงเทพฯ 11 เมษายน 2567 – มร. แดนนี ไวท์เฮด ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมกับ นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี  ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วย รศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน ประธานคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล (ที่ 6 จากซ้าย) และตัวแทนมหาวิทยาลัยไทย ผนึกกำลังเดินหน้าสานต่อความร่วมมือ ไทย – สหราชอาณาจักร ในโครงการ ‘Thai-UK World-class University Consortium’ ยกระดับและปฏิรูประดับอุดมศึกษา พร้อมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันผ่านการจับคู่เครือข่ายระดับนานาชาติเพื่อก้าวสู่ท็อป 100 มหาวิทยาลัยโลก ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

 

หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการ คำบรรยายภาพ (จากซ้าย)

1. อ.ดร.พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร                 ณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                      

2. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์               คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรียา กิจเจริญ       รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4. มร.แดนนี ไวท์เฮด                                         ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย

5. นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี                               ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

6. รศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน                             ประธานคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับสถาบันอุดมศึกษา

ให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล

7. นางสาวอุไรวรรณ สะโมลี                              หัวหน้าฝ่ายการศึกษาบริติช เคานซิลประเทศไทย 

 


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.