Header Ads

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว โครงการพัฒนาระบบแบ่งปันฐานข้อมูลการฉ้อฉล ประกันภัย

%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%89%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2


สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว

 โครงการพัฒนาระบบแบ่งปันฐานข้อมูลการฉ้อฉล

ประกันภัย


ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
 ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการพัฒนาระบบแบ่งปันฐานข้อมูลเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยหรืออาจจะฉ้อฉลประกันภัยกับภาคธุรกิจ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” พร้อมด้วย นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ คปภ. และ นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย โดยโครงการดังกล่าวเป็นการนำระบบตรวจสอบคัดกรองประวัติที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย มาใช้เพื่อประกอบการพิจารณารับตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยเข้ามาทำหน้าที่เป็นคนกลางประกันภัยให้กับบริษัทประกันภัย 
ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจากการฉ้อฉลประกันภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ณ ห้องประชุมอาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สำนักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

17 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.