Header Ads

“สหพัฒน์” รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้สนับสนุนงานของสภาอุตสาหกรรม

 


“สหพัฒน์” รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

เป็นผู้สนับสนุนงานของสภาอุตสาหกรรม


นายเวทิต โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคชั้นนำของไทย เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) ในโอกาสเป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาคเอกชนอื่น ๆ เพื่อช่วยกันผลักดัน พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้ยั่งยืน  

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.