Header Ads

ททท. ประกาศความสำเร็จภาพรวมการจัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 มีผู้เข้าร่วม งานกว่า 7.8 แสนคน สร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 2,880 ล้านบาท

699432


ททท. ประกาศความสำเร็จภาพรวมการจัดงาน

 Maha Songkran World Water Festival

 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 มีผู้เข้าร่วม

งานกว่า 7.8 แสนคน สร้างรายได้หมุนเวียนกว่า

 2,880 ล้านบาท


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศความสำเร็จภาพรวมการจัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 เมษายน 2567 บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานคึกคักกับการเฉลิมฉลองปีใหม่ของไทยผ่านกิจกรรมสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบ โดยได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างท่วมท้น มีผู้เข้าร่วมงานถึง 784,883 คน และสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 2,886.82 ล้านบาท นับเป็นความสำเร็จในการจัดงานที่ได้เผยแพร่เทศกาลสงกรานต์สะท้อนอัตลักษณ์ซอฟพาวเวอร์ไทยสู่เทศกาลระดับโลก

S__48783423
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า จากความร่วมมือของ ททท. และ หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 ในวันที่ 11-15 เมษายน 2567 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลางและท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานครที่ผ่านมา นับว่าเป็นความสำเร็จในการเฉลิมฉลองปีใหม่ของไทยผ่านกิจกรรมสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบ อันพิสูจน์ได้จากกระแสการตอบรับอย่างดีจากจำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 784,883 คน แบ่งเป็นสัดส่วนชาวไทยร้อยละ 88 และชาวต่างชาติร้อยละ 12 และสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวมทั้งสิ้น 5 วันจำนวน 2,886.82 ล้านบาท โดยคิดเป็นกระแสเงินหมุนเวียนทางตรง 951.04 ล้านบาท และทางอ้อม 1,935.78 ล้านบาท ทั้งนี้จากผลการสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวตลอดระยะเวลาการจัดงาน พบว่า ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในการจัดงานระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในกิจกรรมแสงสีเสียงไฟ และบรรยากาศการจัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ตลอดจน   พึงพอใจในการชมขบวนรถพาเหรดมหาสงกรานต์ รวมทั้งต้องการให้มีการจัดงานลักษณะนี้อีกครั้ง ขณะที่ร้านค้าทั้งภายในและภายนอกงานมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ในตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 5 วัน ททท. ได้บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในงาน โดยได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC  จัดการแยกประเภทขยะ และจัดการขยะจากพลาสติกและขวดน้ำดื่มด้วยกิจกรรม Upcycling โดยการนำฝาขวดน้ำดื่มมา DIY นำกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีค่าและนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ซึ่งทำให้สามารถร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้ถึง 4,732.43 (kgCO2eq) หรือเทียบเท่าการดูดซับก๊าซ Co2 ของต้นไม้ 380.18 ต้นต่อปี

S__18407547_0

24003900

ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เทศกาลสงกรานต์ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก และร่วม  เฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียน “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ททท. จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้ร่วมสนุกในเทศกาลสงกรานต์ของไทยที่ยังพร้อมเสิร์ฟความสุขกันอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะเทศกาลวันไหลในภาคตะวันออก อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ สงกรานต์ เมืองเชียงแสน วันที่จัดงาน 16 - 18 เมษายน 2567 จังหวัดสุโขทัย งานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง วันที่จัดงาน 15 - 19 เมษายน 2567 จังหวัดพิษณุโลก ประเพณีสงกรานต์นครไทย วันที่จัดงาน 11 – 20 เมษายน 2567 จังหวัดแพร่ ประเพณีสงกรานต์แห่น้ำช้าง อำเภอวังชิ้น วันที่จัดงาน 21 เมษายน 2567 จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเพณีแห่ดอกไม้ วันที่จัดงาน 17 เมษายน 2567 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งานสงกรานต์ สำราญใจ สรงน้ำพระพุทธ พระสงฆ์ องค์เทวา วันที่จัดงาน 9- 18 เมษายน 2567 จังหวัดสมุทรสงคราม งานนมัสการและสรงน้ำ หลวงพ่อบ้านแหลม วันที่จัดงาน 12 - 18  เมษายน 2567 งานแม่กลองสะเทือนปลาทูสะดุ้ง Songkran Music Festivel 2024 วันที่จัดงาน 12 – 17 เมษายน 2567 จังหวัดสมุทรสาคร งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 รวมใจไทยรามัญ – บ้านไร่ วันที่จัดงาน 13 – 18 เมษายน 2567 จังหวัดกาญจนบุรี งานสงกรานต์มอญ อำเภอสังขละบุรี วันที่จัดงาน 12 - 17 เมษายน 2567 งานสงกรานต์แห่ปราสาทผึ้ง วันที่จัดงาน 13 - 17 เมษายน 2567 ประเพณียกธงสงกรานต์บ้านเบญพาด วันที่จัดงาน 17 เมษายน 2567 งานสงกรานต์บ้านเลาขวัญ วันที่จัดงาน 19 เมษายน 2567 จังหวัดอุทัยธานี สืบสานประเพณีสงกรานต์ จ.อุทัยธานี ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่จัดงาน 13 - 17  เมษายน 2567 จังหวัดหนองคาย มหาสงกรานต์อีสานหนองคาย ประจำปี 2567 ตอนผ้าขาวม้า สมมาหลวงพ่อพระใส วันที่จัดงาน 12 - 18 เมษายน 2567 จังหวัดยโสธร งานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่จัดงาน 13 - 19 เมษายน 2567  จังหวัดระยอง ประเพณีวันไหลปลวกแดง สงกรานต์ ประจำปี 2567 วันที่จัดงาน 16 - 17 เมษายน 2567 จังหวัดสมุทรปราการ ประเพณีสงกรานต์พระประแดง วันที่จัดงาน 19 - 21 เมษายน 2567 จังหวัดฉะเชิงเทรา  พิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง วันที่จัดงาน 22 - 24 เมษายน 2567 จังหวัดชลบุรี ประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน วันที่จัดงาน 16 - 17 เมษายน 2567 งานประเพณีวันไหลพัทยา 2567 วันที่จัดงาน 19 เมษายน 2567 งาน FLOW DAY PATTAYA WATER FESTIVAL 2024 วันที่จัดงาน 19 - 20 เมษายน 2567 งานประเพณีแห่พญายม สงกรานต์บางพระ วันที่จัดงาน 17 - 18 เมษายน 2567 งานประเพณีอุ้มสาวลงน้ำและสงกรานต์เกาะสีชัง วันที่จัดงาน 1เมษายน 2567 งานประเพณีวันไหลนาเกลือ ประจำปี 2567 วันที่จัดงาน 18 เมษายน 2567 งานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา ประจำปี 2567 วันที่จัดงาน 20 เมษายน 2567 งานประเพณีวันไหลบางเสร่ ประจำปี 2567 วันที่จัดงาน 20 เมษายน 2567 งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จ.ชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่จัดงาน 11 - 19 เมษายน 2567 งานสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว ปี 2567 วันที่จัดงาน 19 - 29 เมษายน 2567 เป็นต้น

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.