Header Ads

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แห่งที่ 10 ณ โรงพยาบาลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

Screenshot_20240627-234923

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แห่งที่ 10 ณ โรงพยาบาลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

รวมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานสะอาดแล้วทั้งสิ้น 500 กิโลวัตต์ ด้วยงบกว่า 16 ล้านบาท

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แก่โรงพยาบาลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี:

มร. มาซาฮิโระ อาวาโนะ (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานวิจัยและพัฒนา บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย พร้อมด้วย นายกิตติ ลีลาวัฒนานันท์ (ที่ 5 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายโรงงาน มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และ นายจรูญ บัญญัติ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ร่วมส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แก่โรงพยาบาลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ เพื่อมุ่งสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในด้านสาธารณสุข และส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลาง โดยมี นายแพทย์ไพศาล สุยะสา (ที่5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมด้วยนายแพทย์อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ (ที่ 6 จากซ้าย) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นายพีระศักดิ์ สนั่นเครื่อง (ที่ 2 จากขวา) นายอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี และ คุณปณัสนันท์ จันทร์คูเมือง (ขวาสุด) รักษาการหัวหน้าสำนักงานอ่าวไผ่ ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน

กรุงเทพฯ – 27 มิถุนายน 2567: บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์แก่โรงพยาบาลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทางภาคตะวันออกแห่งที่ 2 และเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 10 ภายใต้โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ รวมการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 500 กิโลวัตต์ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 300 ตันต่อปี ด้วยงบกว่า 16 ล้านบาท พร้อมมุ่งเดินหน้าส่งมอบพลังงานสะอาดให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ 40 แห่ง ภายในช่วงระยะเวลา 10 ปี

Screenshot_20240627-234929


มร. มาซาฮิโระ อาวาโนะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานวิจัยและพัฒนา บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าโครงการ ‘Solar For Lives: โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของแผนการดำเนินงานเพื่อสังคมภายใต้วิสัยทัศน์ “สรรสร้าง เคียงข้าง สังคมไทย” ใน 3 เสาหลัก คือ การศึกษา สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย โดยเราได้วางแผนใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 60 ล้านบาทเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ขนาด 50 กิโลวัตต์ รวมถึงค่าบำรุงรักษาให้แก่โรงพยาบาลชุมชน 40 แห่ง ภายในช่วงระยะเวลา 10 ปี เพื่อสร้างแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนให้กับโรงพยาบาล และยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพที่ดีให้กับคนไทย พร้อมส่งเสริมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทยที่มุ่งขับเคลื่อนการเป็นสังคมคาร์บอนเป็นกลาง โดยคาดว่าโครงการนี้จะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ของโรงพยาบาลได้กว่า 30 ตันคาร์บอนต่อปี”

นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และพันธมิตรผู้สนับสนุนโครงการทุกฝ่าย ที่ได้มอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่ทางโรงพยาบาล ซึ่งช่วยให้ค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลลดลงหลังจากการติดตั้ง ทำให้โรงพยาบาลสามารถนำเงินที่ประหยัดได้ ไปใช้ต่อยอดเพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนและขยายผลการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนของประเทศไทย ไปสู่เป้าหมายคาร์บอนต่ำ และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย”

นายแพทย์อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี กล่าวเสริมว่า “ในฐานะตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรโครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ ถือได้ว่าโครงการนี้เป็นหนึ่งในความร่วมมือสำคัญระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนภาครัฐในการพัฒนาประเทศชาติให้ได้ใช้พลังงานสะอาด และลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลชุมชนแต่ละแห่งที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งรวมถึงการช่วยส่งเสริมงบพัฒนาโรงพยาบาลนายายอามเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอนายายอาม และ อำเภออื่น ๆ ในจังหวัดจันทบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”

นายพีระศักดิ์ สนั่นเครื่อง นายอำเภอนายายอาม กล่าวปิดท้ายว่า "การสนับสนุนของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยถือเป็นการช่วยส่งเสริมให้โรงพยาบาล นำประโยชน์จากพลังงานสะอาดได้จากติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ ไปพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในอำเภอนายายอาม ซึ่งถือเป็นการช่วยส่งเริมให้คนในชุมชนได้มีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมช่วยกันพัฒนาชุมชนต่อไป

Screenshot_20240627-234932

โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ ได้รับการริเริ่มขึ้นในปี 2565 จากความร่วมมือระหว่าง มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก) โดยได้ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในโรงพยาบาลชุมชนแล้วทั้งหมด 10 แห่ง ประกอบด้วย

• โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

• โรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

• โรงพยาบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

• โรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

• โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา

• โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

• โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

• โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

• โรงพยาบาลนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

• โรงพยาบาลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

Screenshot_20240627-234935                                                # # #

เกี่ยวกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นศูนย์การผลิตที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาศูนย์การผลิตของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ทั่วโลก และยังเป็นศูนย์กลางการส่งออกรถยนต์มิตซูบิชิ ไปยังกว่า 120 ประเทศ ทั้งนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย คือหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของประเทศไทยที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพสูง เพียบพร้อมด้วยสมรรถนะ ความปลอดภัย ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้เปิดทำการสถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) อย่างเป็นทางการที่ จ. ปทุมธานี เมื่อต้นปี 2564 และได้ฉลองการผลิตรถยนต์ครบ 7 ล้านคัน เมื่อต้นปี 2567 โดยผลิตภัณฑ์ของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยประกอบด้วย มิตซูบิชิ ไทรทัน มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต มิตซูบิชิ แอททราจ มิตซูบิชิ มิราจ มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ เอชอีวี มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส เอชอีวี และมิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพสูงสุด

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ใช้สนามทดสอบสมรรถนะในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีในการประเมินผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนารถต้นแบบไปจนถึงการทดลองผลิตและการผลิตเพื่อจัดจำหน่าย ซึ่งสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงสุด

 ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ที่

Website : www.mitsubishi-motors.co.th

Facebook : www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH

Instagram : @MitsubishiMotorsTh

Youtube Channel : Mitsubishi Motors Thailand

Line Official Account/ ID : Mitsubishi Motors Th / @MitsubishiMotorsTh

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.