Header Ads

รพ. วิมุต-เทพธารินทร์ ขอท้าดวลผู้เป็นเบาหวานทั่ว ประเทศร่วมโครงการ “คุม D(M) Challenge ลดได้ คุมดี มีรางวัล” ชาเลนจ์ใหม่หนุนสังคมไทย ควบคุมภัยร้ายได้แบบ เอาอยู่


รพ. วิมุต-เทพธารินทร์ ขอท้าดวลผู้เป็นเบาหวานทั่ว


ประเทศร่วมโครงการ


 “คุม D(M) Challenge ลดได้ คุมดี มีรางวัล” 


ชาเลนจ์ใหม่หนุนสังคมไทย ควบคุมภัยร้ายได้แบบ

เอาอยู่


โรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์ ตอกย้ำความเป็นต้นแบบด้านการดูแลรักษาเบาหวานในประเทศไทย ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อเทพธารินทร์ ระดมทีมแพทย์เฉพาะทาง นักกำหนดอาหาร และทีมสหสาขาวิชาชีพ ร่วมมือจัดโครงการ คุม D(M) Challenge ลดได้ คุมดี มีรางวัล ประจำปี 2567 เปิดรับสมัครผู้เป็นเบาหวานทั่วประเทศ ตั้งเป้าเอาชนะตนเองด้วยการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ความดัน ไขมัน รับการตรวจโรคแทรกซ้อน และเข้าร่วมเวิร์กชอปให้ความรู้ พร้อมด้วยแพทย์เฉพาะทางร่วมประเมินผลอย่างใกล้ชิด โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการปรับพฤติกรรม และใช้ชีวิตประจำวันอยู่กับโรคเบาหวานได้อย่างมีความสุข อีกทั้งมุ่งหวังเป็นกระบอกเสียงเล่าสู่สังคมให้ตระหนักถึงอันตรายที่ใกล้ตัว

นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิมุต–เทพธารินทร์ กล่าวว่า จากรายงานสถิติผู้เป็นเบาหวานในประเทศไทยพบว่ามีอุบัติการณ์โรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 มีผู้ป่วยรายใหม่ เพิ่มขึ้น 3 แสนคนต่อปี (ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) ซึ่งจากตัวเลขที่สูงขึ้นอาจบ่งชี้ได้ว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดโอกาสรับการรักษาอย่างเหมาะสม ดังนั้น ในฐานะของโรงพยาบาลที่เป็นต้นแบบด้านการดูแลเบาหวาน จึงริเริ่มโครงการ คุม D(M) Challenge ลดได้ คุมดี มีรางวัล ในปี 2566 เพื่อขยายโอกาสในการรับบริการของผู้เป็นเบาหวานที่มีจำนวนมากขึ้น และสนับสนุนให้มีความรู้ในการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง โดยรับสมัครผู้เป็นเบาหวานเข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมจะได้รับคำปรึกษาเพื่อวางแผนการดูแลตนเองและตั้งเป้าหมายร่วมกับแพทย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับรางวัลหากทำได้สำเร็จ ซึ่งที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 265 ราย และด้วยผลตอบรับที่ดี ทำให้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องอีกครั้งในปี 2567

“การทำงานของโรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์ ไม่ใช่เพียงแค่การดูแลรักษาเท่านั้น แต่การดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ถือเป็นหนึ่งภารกิจที่เราให้ความสำคัญ โดยเราต้องการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อเดินหน้าป้องกันโรคเบาหวานและโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งขยายขอบเขตงานให้ครอบคลุมไปถึงการดูแลรักษา และให้คำแนะนำในการปรับไลฟ์สไตล์ประจำวัน เพื่อใช้ชีวิตอยู่กับเบาหวานได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข”

นพ.เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์ ผู้อำนวยการสายงาน ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อเทพธารินทร์ กล่าวว่า โครงการ คุม D(M) Challenge ลดได้ คุมดี มีรางวัล เป็นไปตามมาตรฐานในการดูแลผู้เป็นเบาหวานที่ต้องมีการกำหนดเป้าหมายในการดูแลตนเอง ซึ่งประกอบไปด้วยการควบคุมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ น้ำตาลสะสม (A1C) ความดันโลหิต (BP) ไขมันในเลือด (LDL-C) รวมทั้งการงดสูบบุหรี่ (Smoking) และต้องได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนจากตา ไต เท้า และหัวใจ รวมถึงการพบทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน (diabetes educator) นักกำหนดอาหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเท้า และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย โดยทั้งหมดทำงานประสานกันเป็นทีม พร้อมดูแลด้วยความเข้าใจ ใส่ใจ และร่วมหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้เป็นเบาหวานแต่ละราย อีกทั้งในโครงการยังได้จัดกิจกรรมมาตรฐานการให้ความรู้และสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้เป็นเบาหวาน (DSMES) เพื่อให้ผู้เป็นเบาหวานมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง ชะลอโรคแทรกซ้อน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการคุม D(M) Challenge ลดได้ คุมดี มีรางวัล ประจำปี 2567 เปิดรับสมัครผู้เป็นเบาหวานทุกชนิด (ยกเว้นผู้เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์) ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2567 โดยมีกติกา ดังนี้ 

1. ตั้งเป้าหมายที่กำหนดโดยแพทย์ประจำตัว อาทิ การควบคุมน้ำตาลเฉลี่ยละสม ความดัน ไขมัน และการเลิกบุหรี่ 

2. รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนเบาหวานครบภายในปี อาทิ ตรวจตา ตรวจไต ตรวจเท้า ตรวจหัวใจ 

3. รับคำปรึกษาจากทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน นักกำหนดอาหาร หรือเข้าร่วมอบรมมาตรฐานการให้ความรู้และสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้เป็นเบาหวาน (DSMES) 

**ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่สามารถทำตามกติกาและเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับสิทธิพิเศษในการได้รับของรางวัลต่าง ๆ ตามเกณฑ์** 

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ 02-348-7000 ต่อ 4020 หรือคลิก https://www.facebook.com/share/p/BXnme8vfYH5RTZox/?mibextid=oFDknk

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.