Header Ads

ยิปซัมตราช้าง เปิดตัว "สถาบันยิปซัมตราช้าง" ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีก่อสร้างและวิทยาการด้าน อาคาร แห่งใหม่ใจกลางเมือง

 


ยิปซัมตราช้าง เปิดตัว "สถาบันยิปซัมตราช้าง"


ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีก่อสร้างและวิทยาการด้าน


อาคาร แห่งใหม่ใจกลางเมือง

 

          เปิดตัวแล้วสำหรับ "สถาบันยิปซัมตราช้าง ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีก่อสร้างและวิทยาการด้านอาคารที่ได้คุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างยั่งยืน โดยจัดแสดงโซลูชันยิปซัม และโซลูชันสเปเชียล มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2045 รวมถึงเป็นศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างยิปซัม ยกระดับการเรียนรู้แนวทางการติดตั้งแผ่นยิปซัมให้ช่างมืออาชีพ สร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างไทยสู่การพัฒนาให้เติบโตอย่างยั่งยืน  ยังเป็นพื้นที่สำหรับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สถาปนิก มัณฑนากร ผู้แทนจำหน่ายและร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง จนไปถึง สถาบันการศึกษา นักศึกษา ผู้ใช้งาน และผู้อยู่อาศัยภายในอาคารและบ้านได้เข้ามาสัมผัสระบบโซลูชันยิปซัม และโซลูชันสเปเชียล เลือกสรรตามไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยอย่างลงตัว

   

            นายอนุพงษ์ รงค์เหลืองอร่าม กรรมการผู้จัดการประเทศไทย กัมพูชา ลาว พม่า บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด กล่าวว่า ในฐานะผู้นำด้านผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัม และนวัตกรรมระบบฝ้าเพดานและระบบผนังยิปซัมในประเทศไทย “ยิปซัมตราช้าง” มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดความยั่งยืนทั้งด้านคุณภาพการก่อสร้าง และวิทยาการด้านอาคาร โดยมีพื้นฐานกระบวนการคิด สร้าง ปรับเปลี่ยน และนำเสนอ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ โซลูชันยิปซัม และโซลูชันสเปเชียล ที่มีค่าคาร์บอนฟุต พริ้นท์ผลิตภัณฑ์ต่ำ รวมถึง LOW VOC ที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยการแชร์ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของงค์กรผ่านสถาบันแห่งนี้ 

"นอกจากที่เราจะเป็นสถาบันนำเสนอโซลูชันยิปซัม ที่นี่ยังจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างยิปซัม เราสามารถดำเนินการฝึกอบรมและทดสอบฝีมือการติดตั้งจนถึงการออกใบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับผู้ผ่านการทดสอบได้ ภายใต้สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยครบครัน เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จะร่วมถ่ายทอดทักษะวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคตอย่างยั่งยืน”

ยิปซัมตราช้าง เปิดตัว สถาบันยิปซัมตราช้าง  (1).jpg ยิปซัมตราช้าง เปิดตัว สถาบันยิปซัมตราช้าง  (3).jpg

สำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการสามารถใช้บริการจากสถาบันยิปซัมตราช้างได้ ดังนี้

1. Building Design and Performance Showroom: พื้นที่จัดแสดงระบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สถาปนิก มัณฑนากร ผู้พัฒนาโครงการ หรือผู้สนใจได้ค้นพบความหลากหลายของระบบและสินค้าที่บริษัทได้ออกแบบมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจเลือกใช้สำหรับงานก่อสร้างที่ยั่งยืนและคุ้มค่า

2.Consultation Services: การให้บริการให้คำปรึกษาเพื่อร่วมสร้างโซลูชันการก่อสร้างที่ยั่งยืน โดยสามารถปรับแต่งตามความต้องการ นำเสนอวิธีแก้ปัญหา และให้คำแนะนำสำหรับโครงการอาคารและบ้านที่อยู่อาศัย

3.Practical Theory Classroom:  ห้องเรียนภาคทฤษฎีสำหรับการเรียนรู้และสัมมนาเกี่ยวกับยิปซัม ระบบการใช้งาน นวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยี กฎระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารที่มีคุณภาพ เพื่อความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4.Experiencing Workshop: พื้นที่ปฏิบัติการสำหรับการติดตั้งและใช้งานผลิตภัณฑ์โซลูชันยิปซัมต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการและอุปกรณ์ให้บริการ เหมาะสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการติดตั้งงานยิปซัมให้มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมใบหนังสือรับรองให้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขายิปซัม

มาร่วมเปิดประสบการณ์แห่งนวัตกรรมไปกับเรา ณ สถาบันยิปซัมตราช้าง : BLOCK 28 Creative & Startup Village โซน ซอยจุฬาฯ 5 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน การเดินทาง รถไฟฟ้าใต้ดินลงสถานี สามย่าน ทางออก เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 น.-18.00 น. กรุณานัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้าชม โทร 062-695-4060

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.