Header Ads

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(หญิง) ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

                                โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(หญิง) 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เปิดรับสมัคร     

                            ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ถึงวันที่ ๔ เมษายน  ๒๕๖๕

โดยเปิดรับสมัคร ๓ แผนกวิชาดังนี้

๑.แผนกวิชาอาหารและขนม อายุ ๑๕-๔๕ ปี

จำนวน ๔๕ คน

๒.แผนกวิชาช่างดอกไม้สด อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป

จำนวน ๓๐ คน

๓.แผนกวิชาช่างปักสะดึง อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป

จำนวน ๓๐ คน

กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์ม สแกน QR CODE


โทร.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

02 2249 471


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.