Header Ads

“PIMO-ไพโม่” ใช้แขนกลอัตโนมัติผลิตมอเตอร์

PIMO-ไพโม่” ใช้แขนกลอัตโนมัติผลิตมอเตอร์

บมจ.ไพโอเนียร์ มอเตอร์ หรือ PIMO-ไพโม่ นำโดยหัวเรือใหญ่ “วสันต์ อิทธิโรจนกุล” ไม่หยุดนิ่งเดินหน้าพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการออกแบบอุปกรณ์หยิบจับและระบบความคุม เพื่อใช้ทำงานร่วมกับโรบอทใน 2 สายการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและควบคุมคุณภาพให้สูงขึ้นได้แก่ แผนกฉีดอลูมิเนียมและแผนกเชื่อมชิ้นส่วนมอเตอร์..PIMO-ไพโม่ เจ๋งจริงจริ๊ง!! ใช้แขนกลอัตโนมัตผลิตมอเตอร์ มิน่าล่ะออเดอร์ถึงยาวล่วงหน้า 8 เดือน


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.