Header Ads

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ จัดพิธีถวายผ้ากฐินประจำปี 2565 สืบทอดประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดป่ารัตนวัน จังหวัดนครราชสีมา

 

 กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ จัดพิธีถวายผ้ากฐินประจำปี 2565 สืบทอดประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดป่ารัตนวัน จังหวัดนครราชสีมา

          กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ จัดพิธีถวายผ้ากฐินประจำปี 2565 ณ วัดป่ารัตนวัน ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการสืบทอดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบทอดประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี คุณอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ นำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ร่วมในพิธี ได้ปัจจัยในการทำบุญกว่า 3.23 ล้านบาท

          ในโอกาสนี้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ได้สนับสนุนของใช้จำเป็นให้แก่ผู้สูงอายุชุมชนบ้านคลองปลากั้งและสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองทราย จังหวัดนครราชสีมา

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.