Header Ads

PPS ติดโผ รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เตรียมออกบูธงาน mai Forum 28 ต.ค. นี้

 

PPS ติดโผ รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

เตรียมออกบูธงาน mai Forum 28 ต.ค. นี้

 

PPS ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน รายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 การันตีการดำเนินธุรกิจอย่างมีศักยภาพเพื่อให้องค์กรเติบโตยั่งยืน พร้อมรับผิดชอบต่อสังคม บริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล เตรียมออกบูธงาน mai Forum พบนักลงทุน 28 ต.ค. นี้

ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน THSI” (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 ประเภทกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย PPS ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) สร้างความเติบโตภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตลอด 35 ปี โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกทั้งด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงบรรษัทภิบาล ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวทางของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ

28 ต.ค. นี้

สำหรับหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ถือได้ว่าเป็นบริษัทที่มีศักยภาพของการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ มีการเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น (Emerging risks) อีกทั้งมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับและบริหารจัดการประเด็นต่างๆ ที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global trends)

ทั้งนี้ PPS เตรียมออกบูธงาน mai FORUM 2022 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “Growing Stronger Together, We are SME Role Model” ซึ่งผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน จะได้ร่วมพบปะผู้ลงทุน ผู้ประกอบการหรือประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อแนะนำธุรกิจ สินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จัก โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 น. ณ บูธที่ 56 ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.