Header Ads

ธนาคารกรุงเทพ เตรียมฉลอง 80 ปี ชวนคนไทยสร้างสรรค์สิ่งดีเพื่อสังคม จับมือสภากาชาดไทย ระดมพลังบริจาคโลหิต ‘80 แสนซีซี 80 ปี ธนาคารกรุงเทพ’

ธนาคารกรุงเทพ เตรียมฉลอง 80 ปี ชวนคนไทยสร้างสรรค์สิ่งดีเพื่

สังคม

จับมือสภากาชาดไทย ระดมพลังบริจาคโลหิต ‘80 แสนซีซี 80 ปี

 ธนาคารกรุงเทพ

ยึดมั่นจุดยืน เพื่อนคู่คิด พร้อมเคียงข้างสังคมไทยในทุ

สถานการณ์

ธนาคารกรุงเทพ จัดโครงการใหญ่ เตรียมฉลอง 80 ปี สร้างสรรค์สิ่งดีเพื่อสังคม จับมือศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ตั้งโครงการ “80 แสนซีซี 80 ปี ธนาคารกรุงเทพ” ระดมพลัง ผู้บริหาร-พนักงาน-ลูกค้า-ผู้สนใจ ร่วมเป็น “ผู้ให้” บริจาคโลหิตให้ได้ 8 ล้านซีซี เพิ่มปริมาณเลือดสำรองในระบบ ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์กว่า 60,000 คน พร้อมตอกย้ำจุดยืน ‘เพื่อนคู่คิด’ พร้อมอยู่เคียงข้างสังคมไทยในทุกสถานการณ์

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารกรุงเทพมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บนจุดยืนของการเป็น “เพื่อนคู่คิด” ที่พร้อมเคียงข้างลูกค้าและสังคมไทยมาอย่างยาวนาน รวมถึงในโอกาสที่ธนาคารจะครบปีที่ 80 ของการดำเนินธุรกิจในวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ธนาคารจึงได้มีความตั้งใจจัดตั้งโครงการ “80 แสนซีซี 80 ปี ธนาคารกรุงเทพ” โดยร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อเชิญชวนคนไทยมาร่วมกันเป็น “ผู้ให้” ผ่านการบริจาคโลหิต ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2567 โดยมีเป้าหมายระดมการบริจาคโลหิตให้ได้ถึง 8 ล้านซีซี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ในสังคมได้ไม่น้อยกว่า 60,000 คน

“ธนาคารกรุงเทพ ตระหนักถึงความสำคัญของโลหิตสำรอง โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2539 หรือนับรวมกว่า 26 ปี แม้ในช่วง 3 ปีที่เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต้องงดจัดกิจกรรมในพื้นที่ของธนาคาร แต่ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกค้าและผู้สนใจ ต่างยังคงร่วมใจกันเดินทางไปบริจาคโลหิตโดยตรงที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย อย่างต่อเนื่องเช่นเดิม ดังนั้น เมื่อสถานการณ์ต่าง ๆ กลับสู่ภาวะปกติ ประกอบกับในโอกาสที่ธนาคารจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 80 ในปี 2567 ธนาคารจึงตั้งใจจัดตั้งโครงการเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมไทย ผ่านโครงการ “80 แสนซีซี 80 ปี ธนาคารกรุงเทพ” เพื่อระดมการบริจาคโลหิต และสะท้อนถึงจุดยืนของธนาคารกรุงเทพ ที่ทำหน้าที่เป็น “เพื่อนคู่คิด” ให้แก่ลูกค้าและสังคมไทยในทุกสถานการณ์” นายชาติศิริ กล่าว

ทั้งนี้ สถิติการบริจาคโลหิตจากหน่วยรับบริจาคเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ปี 2539-2565 ธนาคารกรุงเทพ โดยผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าของธนาคาร ได้ร่วมบริจาคโลหิตแล้วรวมกว่า 16,613,350 ซีซี สามารถนำไปช่วยเหลือชีวิตคนได้แล้วกว่า 141,912 คน แม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในระหว่างปี 2562-2565 โครงการของธนาคารกรุงเทพยังคงมีส่วนร่วมสำหรับการบริจาคโลหิตรวมกว่า 1,897,600 ซีซี สามารถนำไปช่วยเหลือชีวิตคนได้กว่า 14,032 คน

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ธนาคารกรุงเทพถือเป็นอีกหนึ่งในองค์กรพันธมิตรของสภากาชาดไทย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่องถึง 27 ปี ซึ่งในโอกาสที่ธนาคารกรุงเทพ ก้าวสู่ปีที่ 80 สภากาชาดไทยมีความยินดีและขอขอบคุณอย่างยิ่ง ที่ธนาคารกรุงเทพได้จัดโครงการ “80 แสนซีซี 80 ปี ธนาคารกรุงเทพ” ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่จะสานต่อภารกิจการเป็น “ผู้ให้” ได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ความต้องการโลหิตสำรองยังคงเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากขณะนี้หลายโรงพยาบาลทยอยเรียกตัวผู้ป่วยที่ต้องเลื่อนการผ่าตัดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เข้ารับการรักษา ปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคในแต่ละวัน จึงถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเพื่อนำไปใช้ช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วยในทันที ทำให้ไม่มีปริมาณโลหิตสำรองคงเหลือในคลังสำหรับใช้ในภาวะฉุกเฉิน

“สภากาชาดไทยขอขอบคุณธนาคารกรุงเทพ ในฐานะสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่อยู่คู่กับสังคมมาอย่างยาวนาน ได้จัดโครงการใหญ่ “80 แสนซีซี 80 ปี ธนาคารกรุงเทพ” ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ เพราะเลือดทุกหยดที่ได้มาจะถูกนำไปใช้ในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ซึ่งขณะนี้ความต้องการเลือดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่มีการเดินทางข้ามจังหวัดหรือเดินทางไกล ทำให้การเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ดังนั้น เมื่อสภากาชาดมีปริมาณเลือดสำรองมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะสามารถนำไปช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยได้เร็วยิ่งขึ้นเท่านั้น” รศ.พญ.ดุจใจ กล่าว

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “80 แสนซีซี 80 ปีธนาคารกรุงเทพ” สามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่และ โรงพยาบาลแต่ละจังหวัดที่เป็นโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต เพียงสแกนคิวอาร์โค้ด กรอกข้อมูล ร่วมสะสมจำนวนซีซี กับ โครงการฯ

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะจัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ธนาคารกรุงเทพ อาคารสำนักงานใหญ่สีลม และอาคารพระราม 3 เพื่ออำนวยความสะดวกรับบริจาคโลหิตให้กับผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และผู้สนใจ ในวันนี้ (19 เมษายน 2566) และจะจัดต่อเนื่องทุก 3 เดือน จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2567

ธนาคารกรุงเทพ และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และผู้สนใจ ร่วมเป็น “ผู้ให้” ผ่านโครงการ “80 แสนซีซี 80 ปี ธนาคารกรุงเทพ” พิเศษ! สำหรับผู้มาบริจาคโลหิต ณ จุดบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ธนาคารกรุงเทพ อาคารสำนักงานใหญ่สีลม และอาคารพระราม 3 รวมทั้งที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภายในเดือนเมษายน ศกนี้ จะได้รับผ้ายันต์พระนารายณ์ทรงครุฑประทับบนพระราหู รุ่น Limited Edition จากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ซึ่งมีโลโก้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลชีวิตด้วย ทั้งนี้สอบถามข้อมูลและกำหนดวันตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ธนาคารกรุงเทพ อาคารสำนักงานใหญ่สีลม และอาคารพระราม 3 ได้ที่ธนาคารกรุงเทพ โทร.1333 หรือ 0-2645-5555./


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.