Header Ads

ส.สินเชื่อทะเบียนรถฯ (VTLA) ลงมติเลือก นายสุธัช เรืองสุทธิภาพ นั่งแท่นนายกสมาคม สานต่อภารกิจยกระดับธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ช่วยลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ

 

ส.สินเชื่อทะเบียนรถฯ (VTLA) ลงมติเลือก นายสุธัช เรืองสุทธิภาพ 

นั่งแท่นนายกสมาคม สานต่อภารกิจยกระดับธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ช่วยลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ หรือ VTLA จัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา อาทิ การจัดทำ VDO content สร้างความรู้ก่อนกู้เงิน เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อหนี้นอกระบบ การสื่อสารเตือนภัยมิจฉาชีพ และการจัดบรรยายพิเศษให้สมาชิกในหัวข้อ “ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย เพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลฯ” เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจัดการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อลงมติเลือกนายกสมาคม หลังจากที่ นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เงินติดล้อ ครบวาระการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ 2 วาระติดต่อกัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายสุธัช เรืองสุทธิภาพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด ขึ้นดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ คนปัจจุบัน เพื่อเป็นหัวเรือใหญ่ขับเคลื่อนภารกิจของสมาคมฯ ต่อไป โดยช่วงที่ผ่านมา นายสุธัช เรืองสุทธิภาพ ดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมฯ และมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานของสมาคมฯ เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถในประเทศไทย ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น พร้อมเป็นแหล่งเงินทุนและเป็นที่พึ่งด้านการเงินให้กับกลุ่มผู้ใช้สินเชื่อรายย่อย (underbanked) ที่อาจไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินจากธนาคารทั่วไปได้ และยังมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งถือเป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมไทย

ทั้งนี้ นายสุธัช กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณ นายปิยะศักดิ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 ปี ตลอดระยะเวลาการทำหน้าที่นายกสมาคมฯ คุณปิยะศักดิ์ มีบทบาทสำคัญในการริเริ่มและร่วมก่อตั้งสมาคมฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ด้วยความตั้งใจในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถในประเทศไทย ซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้รับการกำกับดูแลจากภาครัฐ โดยที่ผ่านมาสมาคมฯ มีส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมสินเชื่อทะเบียนรถ โดยการเชื่อมโยงและสนับสนุนข้อมูลการดำเนินธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจทั้งพื้นฐานการดำเนินธุรกิจ ข้อจำกัดต่าง ๆ รวมถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย (underbanked) กระทั่งในปี พ.ศ. 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้ธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนที่มีมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมเคียงข้างประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ และยังมีส่วนช่วยลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบอีกด้วย

ปัจจุบัน สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ (VTLA) มีสมาชิกที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 15 ราย มีสาขารวมกันทั่วประเทศกว่า 11,000 สาขา และมีฐานลูกค้ารวมกันกว่า 4.8 ล้านราย นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการสินเชื่อทะเบียนรถรายอื่น ๆ สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 065-919-0644 ทั้งนี้ท่านสามารถเยี่ยมชมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมฯ ได้ที่ www.vtla.or.th

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.