Header Ads

สยามพิวรรธน์สนับสนุนทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันวีลแชร์ฟันดาบ ในรายการ IWAS Wheelchair Fencing World Cup 2023 เมืองนีมส์ ประเทศฝรั่งเศส

 

สยามพิวรรธน์สนับสนุนทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันวีลแชร์ฟันดาบในรายการ IWAS Wheelchair Fencing World Cup 2023 เมืองนีมส์ ประเทศฝรั่งเศส

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ เดินหน้าสู่การเป็นองค์กรต้นแบบที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย ความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วม โดยสยามพารากอน ร่วมสนับสนุนงบประมาณจำนวน 900,000 บาท ให้กับสมาคมกีฬาวีลแชร์ฟันดาบคนพิการไทย เพื่อส่งทีมนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบร่วมเข้าแข่งขันเก็บคะแนนในรายการ IWAS Wheelchair Fencing World Cup 2023 เมืองนีมส์ ประเทศฝรั่งเศส เพื่อให้ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ที่จะจัดขึ้นในปี 2567 เป็นการมอบโอกาสครั้งสำคัญให้กับนักกีฬา วีลแชร์ฟันดาบประเทศไทยได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันแสดงศักยภาพเพื่อเตรียมคว้าชัยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีโลก

นางสาวนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฎิบัติการ (Chief Operating Officer) บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 60 กว่าปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง อยู่ในกระบวนการและขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจทั้งในมิติผู้คน ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศทางธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ดังนั้นกลุ่มสยามพิวรรธน์ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในประเด็นความเท่าเทียม ส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้คนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของผู้คนที่มีความแตกต่างในมิติที่หลากหลาย การสนับสนุนงบประมาณให้กับสมาคมกีฬาวีลแชร์ฟันดาบคนพิการไทยเพื่อส่งทีมนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบประเทศไทยไปเวทีโลกในครั้งนี้ เป็นการมอบโอกาสให้นักกีฬาจำนวน 11 คน สามารถเข้าร่วมแข่งขันเก็บคะแนนในรายการวีลแชร์ฟันดาบ IWAS Wheelchair Fencing World Cup ในระหว่างวันที่ 17 – 24 เมษายน 2566 ณ ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ในปีถัดไป ซึ่งถือเป็นเกมส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการแข่งขัน”

สยามพิวรรธน์ให้ความสำคัญและส่งเสริมการสร้างความเท่าเทียม อาทิ การออกแบบโครงสร้างภายในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่รับผิดชอบทั้งหมด ด้วยการยึดหลักอารยสถาปัตย์เพื่อการเข้าถึงของผู้คนอย่าง เท่าเทียม การจ้างพนักงานผู้พิการเพื่อให้มีส่วนร่วมสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับองค์กร ในทุกปี มีการสนับสนุนเงินรางวัลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานผู้พิการของบริษัทฯ มาโดยตลอด อีกทั้งยังส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ทักษะและความสามารถด้านกีฬา สร้างโอกาสและความเชื่อมั่นให้เห็นถึงความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศและสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร ประเทศชาติได้อย่างภาคภูมิใจ

ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา สยามพิวรรธน์มีการว่าจ้างพนักงานผู้พิการเข้าทำงานกับบริษัทฯ โดยยังได้เปิดโอกาสให้เข้าร่วมแข่งขันในรายการกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ พาราอาเซียนเกมส์ 2017 ประเทศมาเลเซีย, เอเชียนพาราเกมส์ 2018, พาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น, อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 ประเทศอินโดนิเซีย โดยบริษัทฯ ได้ร่วมให้การสนับสนุนงบประมาณรวมเป็นจำนวนเงินกว่า 1,870,000 บาท ซึ่งเป็นการมอบโอกาสและช่วยสร้างเสริมกำลังใจให้กับพนักงานผู้พิการที่ไปร่วมแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องเสมอมา” นางสาวนราทิพย์ กล่าวเสริม

กลุ่มสยามพิวรรธน์ ในฐานะผู้นำความคิดสร้างสรรค์ The Visionary Icon สนับสนุนแนวคิดของประเทศไทยที่ส่งเสริมสิทธิและความเท่าเทียมด้านแรงงานเพื่อให้ผู้พิการเป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยไม่คำนึงความแตกต่างทางสภาพร่างกาย โดยองค์กรยังสนับสนุนในทุกๆ ความหลากหลาย ไม่ว่าจะด้านเชื้อชาติ เพศสภาพ ตลอดจนความพิการ เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมในสังคมไทย

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.