Header Ads

สถาบัน ESTC จัดอบรมหลักสูตร “DMK Airport Pax Experience Professional” ให้พนักงานท่าอากาศยานไทย พัฒนา Soft Skills ทัศนคติเชิงบวก เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทุกระดับ

สถาบัน ESTC จัดอบรมหลักสูตร “DMK Airport Pax


 Experience Professional”


ให้พนักงานท่าอากาศยานไทย พัฒนา  Soft Skills ทัศนคติเชิงบวก


เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทุกระดับ


สถาบันเอ็มเพาเวอร์ริ่ง เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ ESTC Training Center นับเป็นผู้ประกอบธุรกิจฝึกอบรมสายเลือดใหม่ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้าน Soft Skill และการพัฒนาบุคลิกภาพแบบครบวงจร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา ระบุปัญหา การใช้วิจัยในการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบหลักสูตรให้ตรงตามวัตถุประสงค์และปัญหาขององค์กร ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์ชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย

โดยในครั้งนี้ ดร.นุชนารถ ชลคงคา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยอาจารย์และวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน ของสถาบัน ESTC Training Center ได้รับความไว้วางใจจาก “พีระ อากาศไชย” ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ และ “พิมธิดา ธรรมเสมา” ผู้อำนวยการส่วนบริหารคุณภาพบริการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ให้ส่งตรงหลักสูตร “DMK Airport Pax Experience Professional” ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงาน AOT ได้เข้าอบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายและเปิดประเทศมากขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศอย่างไม่ขาดสาย ฉะนั้น Service Mind จึงถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริการ คือการให้บริการลูกค้าด้วยใจอย่างเต็มเปี่ยมและทุ่มเทแรงใจ เพื่อเอาใจใส่ต่อการบริการให้สมกับหน้าที่ผู้ให้บริการ

สถาบัน ESTC Training Center ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการออกแบบหลักสูตรที่ตรงจุดและตอบโจทย์ของผู้เข้าอบรม แต่ยังคง Concept เรียนสนุก อัดแน่นด้วยสาระความรู้ ตลอดทั้ง 2 วันเต็ม กับ 5 หัวข้อ ประกอบด้วย 1.Service Mind and Gracious Manners for Thai Hospitality 2.Professional Branding Image 3.Effective Communucation 4.Manage Expectations for current issues in Airport Service และ 5.Workshop โดยการจำลองสถานการณ์การบริการที่ผู้โดยสารร้องเรียน เพื่อหาแนวทางการรับมือและส่งมอบการบริการที่ดีที่สุด ที่ทำให้ผู้เข้าอบรมได้ติดอาวุธความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการยกระดับการบริการและดูแลผู้โดยสารด้วยหัวใจที่มีความสุข

ดร.นุชนารถ เล่าว่าหัวข้อแรกที่สถาบัน ESTC Training Center นำมาถ่ายทอดให้กับผู้เข้าอบรมคือผู้ให้บริการที่ดี มีลักษณะอย่างไร? โดยผู้เข้าอบรมทุกท่านให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีหัวข้อประโยชน์แห่งความสุขคือการสร้าง Self Esteem และการใช้ประสาทสัมผัสจาก ตา หู จมูก และ Sense จากความรู้สึกในฐานะเพื่อนมนุษย์ ที่ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทช่วยให้การทำงานของเราให้มีประสิทธิภาพอย่างไร ก็ยังต้องอาศัย Heart and Mind ของทุกท่านเพื่อทำให้ ท่าอากาศยานดอนเมืองของเรายกระดับคุณภาพบริการและคงไว้ซึ่งมาตรฐานของ Airport Service Quality ที่ทำได้ในระดับดีเยี่ยมมาทุกปี

เรียกได้ว่าผู้เข้าอบรมจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สามารถนำความรู้จากหลักสูตร “DMK Airport Pax Experience Professional” ไปใช้ในการทำงานได้จริง เพื่อสร้างโอกาสและความก้าวหน้า สำหรับการทำงานในองค์กร ส่วนผู้ที่สนใจให้สถาบัน ESTC Training Center ออกแบบหลักสูตรอบรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.085-155-5566,089-829-8529 และ FB: estc Instragram: estctrainingcenter หลักสูตรแห่งการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์แบบจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญต้องสถาบัน ESTC 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.