Header Ads

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดประชุมวิชาการสัญจร พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่

 %E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%AA.%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1DST%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%A3%20%E0%B8%88.%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดประชุมวิชาการสัญจร พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่
เมื่อเร็ว ๆ นี้ .ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์  นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (เสื้อสีเหลือง)มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาฯและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะมุกต์ ในการประชุมวิชาการสัญจร ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย มีการประชุมวิชาการในหลายหัวข้อ อาทิ เรื่อง Age Gracefully สูงวัยอย่างสง่างาม โดย รศ.นพ.วรพงษ์ สนัสเกียรติ เลขาธิการสมาคมแห่งประเทศไทยและ เรื่อง Hair Loss Make Easy โดย รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง ประธานวิชาการมาคมแทพย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ที่  จ.ตรัง ทั้งนี้สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เพื่อตอบแทนสังคม โดยให้การรักษาโรคผิวหนังรวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป 
%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%AA.%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1DST%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%A3%20%E0%B8%88.%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%202

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.