Header Ads

SAS เผยเทรนด์ AI เสริมความแข็งแกร่งการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อในประเทศไทย ชี้เทคโนโลยีมาแรงแต่ข้อมูลต้องมาก่อน

%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94

SAS เผยเทรนด์ AI เสริมความแข็งแกร่งการ

บริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อใน

ประเทศไทย ชี้เทคโนโลยีมาแรงแต่ข้อมูลต้องมา

ก่อน

กรุงเทพฯ ประเทศไทย — 27 มีนาคม 2567 — SAS ผู้นำด้านซอฟต์แวร์และโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูล เผยกระแสการเทคโนโลยีมาแรงโดยเฉพาะเทรนด์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) แม้แต่ในธุรกิจกลุ่มการเงินการธนาคารและประกันภัยซึ่งเป็นลูกค้าหลักของ SAS ก็มีการนำมาใช้ในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะในการประเมินความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การตัดสินใจปล่อยสินเชื่อ และประสิทธิภาพของพอร์ตสินเชื่อ

คุณณัฐพล อภิลักโตยานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “SAS เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และโซลูชั่นในการวิเคราะห์ข้อมูลมาอย่างยาวนานกว่า 48 ปี และมีการก่อตั้งสาขาในประเทศไทยมามากกว่า 23 ปี จึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนข้อมูลจำนวนมหาศาล อันจะนำมาซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำ ช่วยให้ธุรกิจสามารถประเมินความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อ และลดอัตราการเกิดหนี้เสียได้ ซึ่งสำหรับภาคการเงินไทยในขณะนี้ที่มีอัตราหนี้ครัวเรือนสูง ภูมิทัศน์ความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่รุนแรงขึ้นนี้ ทำให้ผู้ปล่อยสินเชื่อจำเป็นต้องปรับปรุงกลยุทธ์ด้วย AI และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทันสมัย

คุณ Naeem Siddiqi ที่ปรึกษาอาวุโสด้านความเสี่ยงและการวิเคราะห์ข้อมูล ของ SAS อธิบายเพิ่มเติมว่า “เทรนด์ด้านความเสี่ยงตอนนี้จะเป็นเรื่อง Climate Risk ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกกำลังมุ่งเป้าไปที่ Net Zero โดยตั้งเป้าหมายที่ปี 2040 และประเทศไทยเองก็มีการตั้งเป้าหมายดังกล่าวที่ปี 2050 ซึ่งภาคการเงินการธนาคารก็จะมีการปรับพอร์ตสินเชื่อเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว ในการวางแผนนี้ AI จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการประมวลผลข้อมูลซึ่งจะมีจำนวนมหาศาล เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ”

ทั้งนี้ ระบบของ SAS ให้ความสำคัญกับพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง โดยเน้นย้ำ Explainable AI กล่าวคือข้อมูลที่ป้อนเข้าไปต้องมีความน่าเชื่อถือ และมีกระบวนการวิเคราะห์ที่เป็นระบบ จึงจะนำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ในแบบที่ยุติธรรมและโปร่งใส สามารถอธิบายได้ด้วยตรรกะที่ชัดเจนเบื้องหลังผลลัพธ์ของโมเดล ทำให้ทั้งผู้ปล่อยสินเชื่อและลูกค้าสามารถมั่นใจได้

“AI และเทคโนโลยีต่าง ๆ คือเครื่องมือ แต่เครื่องมือนั้นส่งผลถึงชีวิตคน ดังนั้น การนำมาประยุกต์ใช้จึงต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการที่อธิบายได้ ตั้งแต่ข้อมูลต้นทางที่มีความถูกต้อง ตลอดจนกระบวนการ Machine Learning และการกำกับดูแล (AI Governance) ที่จะต้องคำนึงถึงหลักการต่างๆ เช่น ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม” คุณณัฐพล กล่าวเสริม 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.