Header Ads

นิตยสาร Business+ ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2024”

%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%20BUSINESS+%20PRODUCT%20INNOVATION%202024_0

นิตยสาร Business+ ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2024”

 นิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมอบรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2024” ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ - Innovation the products with Intelligence Technology รางวัลที่มอบให้กับสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมแห่งปี 2567 อันเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จในด้านนวัตกรรมสินค้าและบริการ โดยในปีนี้มอบรางวัลให้แก่องค์กรที่คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดใน 8 ประเภทสินค้าและบริการ รวม 22 รางวัล โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต เป็นประธานมอบรางวัล แก่องค์กรที่ได้รับรางวัลอย่างสมเกียรติ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 

            นาย นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี กล่าวว่า  “จากผลการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก ประจำปี 2566 หรือ Global Innovation Index 2022 ซึ่งจัดโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) เพื่อวัดระดับความสามารถทางด้านวัตกรรมของแต่ละประเทศกว่า 132 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทยอยู่อันดับที่ 43 เท่ากับปี 2022 เป็นอันดับที่ 5 ในกลุ่มประเทศ เศรษฐกิจรายได้ระดับกลางถึงบนที่มีอยู่ 33 ประเทศ และเป็นอันดับ 9 ในกลุ่มประเทศอาเซียน เอเชียตะวันออก และโอเชียเนียที่มีอยู่ 16 ประเทศ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ GDP แล้วพบว่า ไทยเราทำได้เหนือความคาดหมายจากระดับของการพัฒนา ที่สำคัญคือ ไทยเราสามารถผลิตผลผลิตทางนวัตกรรมได้มากกว่าระดับของการลงทุนในนวัตกรรมอีกด้วย  อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเรายังมีช่องว่างในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะก้าวให้ทันประเทศชั้นนำของโลก ซึ่งมีปัจจัยหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาและสภาพแวดล้อมที่พร้อมจะส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาต่อยอดให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ทางธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยต้องการรับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน”

            “งานมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี ก็เป็นงานหนึ่งที่เกิดจากความร่วมมือของภาคเอกชนและภาคการศึกษาในการขับเคลื่อนและส่งเสริมสังคมไทยให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของตลาด ในการคัดเลือกสินค้าและบริการที่มีแนวคิดใหม่ๆ และช่วยสร้างความตื่นตัวให้แก่คนไทยทุกคนผมขอแสดงความยินดีกับผู้จัดงาน และองค์กรธุรกิจทุกองค์กรที่รับมอบรางวัลในวันนี้”

     นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  “เมื่อยุคสมัยและเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เราต่างพบว่าสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคจะได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเช่นกัน ฉะนั้นองค์กรธุรกิจจึงต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมของสินค้าและบริการให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า จึงจะสามารถอยู่รอดได้ในภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูง นิตยสาร Business+ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นว่ามีสินค้าและบริการที่สร้างสรรค์และตอบโจทย์ความต้องการของอยู่มากมาย จึงเป็นที่มาของการมอบรางวัลให้แก่ผู้พัฒนาสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรม โดยร่วมมือกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เป็นวิทยาลัยการจัดการธุรกิจที่มีคุณภาพสูง มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนในสายงานบริหารจัดการภาคธุรกิจที่ทันสมัยรวบรวมและคัดเลือกสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมที่โดดเด่นใน 8 ประเภทสินค้าและบริการ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำไปสู่การมอบรางวัลให้แก่สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2567 ซึ่งในปีนี้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัลรวม 22 รางวัล ผมขอแสดงความยินดีกับองค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัลกับทุกองค์กร หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัล BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2024 จะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในการเชิดชูองค์กรธุรกิจและเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ เพื่อให้เกิดการยกระดับสินค้าและบริการที่สร้างสรรค์และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นต่อไป”

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญยิ่ง คงอาชาภัทร หัวหน้าสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว กระบวนการผลิตรูปแบบเดิม อาจจะไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์อีกต่อไป คำว่านวัตกรรม หรือ Innovation จึงถูกยกมาใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในมุมของภาคธุรกิจ บริการ หรือแม้แต่ในภาคการศึกษาเอง ถือเป็นทางออกที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง แต่อย่างไรก็ตามในการใช้นวัตกรรมมาช่วยในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันที ต้องใช้เวลาในการพัฒนาและวิจัยเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจของวิทยาลัยการจัดการ เราจึงได้ความไว้ใจจาก สื่อชั้นนำด้านธุรกิจอย่าง นิตยสาร Business+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ในการร่วมกันค้นหาองค์กรที่มุ่งสร้าง นวัตกรรม จนเป็นที่มาของการมอบรางวัลนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2024 ในนามของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผมขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับทุกๆ ท่านที่เล็งเห็นความสำคัญข้อนี้ จนร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคและผมเชื่อว่า นวัตกรรม จะช่วยผลักดันให้ประเทศของเราพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.