Header Ads

มูลนิธิ EDF จับมือมหาวิทยาลัยวาคายามาจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และวิถีชีวิตความเป็นไทยให้นักศึกษาญี่ปุ่น

มูลนิธิ EDF จับมือมหาวิทยาลัยวาคายามาจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และวิถีชีวิตความเป็นไทยให้นักศึกษาญี่ปุ่น

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวาคายา จากประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 11 นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเดินทางมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นไทย รวมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นร่วมกัน โดยปีนี้ได้นำนักศึกษาเดินทางมาประเทศไทยและไปทำกิจกรรมในจังหวัดต่าง ๆ เช่น ชมสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร ร่วมทำกิจกรรมอาสาสมัครอนุรักษ์ธรรมชาติปลูกต้นไม้และเก็บขยะที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี เรียนรู้วิถีชีวิตคนไทยฝึกทำอาหารและขนม แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่นและวัฒนธรรมไทยรวมทั้งร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมมิตรภาพกับนักเรียนไทยที่โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่  เรียนรู้ชีวิตช้างไทยที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย (สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ) จังหวัดลำปาง และจำหน่ายสินค้าญี่ปุ่นในตลาดนัด เป็นต้น

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่ดำเนินงานตั้งแต่ พ.ศ.2530 เป็นต้นมา และมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่ยากจน รวมทั้งร่วมกับองค์กรต่าง ๆ จัดกิจกรรมซีเอสอาร์พัฒนาโรงเรียน และชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย

การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมไทยตลอดมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มูลนิธิ EDF ได้รับการยอมรับด้านการดำเนินงานและได้รับรางวัล อาทิ รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย (Thailand NGO Awards) ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบัน คีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลก ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง และรางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว (5 Star Rating Award) จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค เป็นต้น

หน่วยงานและบุคคลที่สนใจจัดกิจกรรมซีเอสอาร์หรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่อีเมล public@edfthai.org ทาง  Line: @edfthai โทรศัพท์ (02) 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) เว็บไซต์ www.edfthai.org เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai และอินสตราแกรม https://www.instagram.com/edfthailand/?hl=en   โดยการทำกิจกรรมซีเอสอาร์หรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนร่วมกับมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.