ชมพู อทิตา ตัวแทนนักแสดงช่อง 8 ปลื้มปีติ ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานเข็มที่ระลึกวันอานันทมหิดล

วันที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานเข็มที่ระลึกวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2567 ต่อผู้มีอุปการคุณ โดยมี ชมพู-อทิตา พยัคฆ์ ตัวแทนนักแสดงจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ในเครืออาร์เอส กรุ๊ป เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ และรับพระราชทานเข็มที่ระลึกวันอานัทมหิดล เนื่องในวันอานันทมหิดล ประจำปี 2567 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 (9 มิถุนายน) ผู้พระราชทานกำเนิด “แพทย์จุฬาฯ” ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย