Header Ads

*รมว. ศธ. มอบนโยบายแก่ผู้ประเมินภายนอก สมศ.* *เน้นสอดรับแนวทาง “ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด”*

    

*รมว. ศธ. มอบนโยบายแก่ผู้ประเมินภายนอก

 สมศ.*

*เน้นสอดรับแนวทาง “ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์

 ประหยัด”*


กรุงเทพฯ 10 มิถุนายน 2567  –  พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คนที่ 3 จากซ้าย) มอบแนวทาการประเมินคุณภาพภายนอกให้กับ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. โดยมี ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (คนที่ 2 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรและผู้ประเมินภายนอก ของ สมศ. ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ รมว.ศธ. ได้ให้แนวทางการการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้แนวคิด “ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด” ที่ไม่สร้างภาระให้แก่สถานศึกษาและครู เน้นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ พร้อมย้ำการประเมินต้องสะท้อนผลลัพธ์ด้านคุณภาพผู้เรียน ให้ข้อเสนอแนะที่ปฏิบัติได้จริงสอดคล้องตามบริบทของสถานศึกษา เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี 

###

หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการ: บรรยายภาพ (จากซ้าย)

1.ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ รองผู้อำนวยการ สมศ. 

2.ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.

3.พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

4.รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ สมศ.

5.ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

6.นาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา เอ็ฟฟานส รองผู้อำนวยการ สมศ. 


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.