Header Ads

“ขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทย ท่องเที่ยวปลอดภัย เที่ยวได้ทุก Season”

รมว. ท่องเที่ยว มอบนโยบายขับเคลื่อน “เที่ยวไทยทั้งปี เที่ยวได้ทุก Season”

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมพร้อมมอบนโยบาย “ขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทย ท่องเที่ยวปลอดภัย เที่ยวได้ทุก Season” โดยระบุว่า ในช่วง low season ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน จำนวนของนักท่องเที่ยวมักจะลดลง จึงได้กำหนดมาตรการเร่งด่วน ด้วยการกระตุ้นตลาดต่างประเทศ รวมทั้งผลักดันการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งมากขึ้นด้วย 5 กลยุทธ์ภายใต้นโยบาย Ignite Thailand’s Tourism เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Tourism Hub ให้ประเทศไทย “เที่ยวได้ทั้งปี เที่ยวได้ทุก Season”

รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All การจัดงาน Festival & Sports Tourism ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว การบุกตลาดเชิงรุก เจาะกลุ่ม Rising Stars และการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองหลักสู่ 55 เมืองน่าเที่ยว โดยจะมุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท้าทายที่รัฐบาลได้กำหนดสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 3.5 ล้านล้านบาท และเพิ่มเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 36.7 ล้านคน

  • แนวทางกระตุ้นตลาดต่างประเทศใน H2/67

น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ได้วางแนวทางการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส 3-4 ปี 2567 สำหรับตลาดต่างประเทศ โดยตลาดระยะไกล เน้นเพิ่มเที่ยวบิน Direct Flight ตลอดจนกระตุ้นการขาย Schedule และ Charter Flight กระตุ้นการขายช่วง Off Peak Season และ Winter Holidays กระตุ้นการเดินทาง และเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ ขยายวันพัก ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และการทำธุรกิจ (Ease of Travelling & Ease of Doing Business)

ขณะที่ตลาดระยะใกล้ จะเน้นส่งเสริมการเดินทางเชื่อมโยงเมืองหลัก และเมืองน่าเที่ยว เพิ่มเที่ยวบิน/เส้นทางบิน กระตุ้นการเดินทางร่วมกับสายการบิน เน้นกลุ่มศักยภาพ ให้เพิ่มความถี่ในการเดินทาง เพิ่มการใช้จ่าย รวมถึงปรับภาพลักษณ์ประเทศไทย กระตุ้นกลุ่ม Young Gen และ First Visit

  • จัดบิ๊กอีเวนต์กระตุ้นทุกเดือน

นอกจากนี้ จะกระตุ้นตลาดด้วยบิ๊กอีเวนต์ทั่วประเทศ ซึ่งในครึ่งปีหลังได้เตรียมจัดกิจกรรมเทศกาลต่าง ๆ ในทุกเดือน อาทิ Amazing Food Festival 2024, ศรัทธา, VIJIT 5 ภาค, AMAZING MUAY THAI EXPERIENCE, Amazing Beach Life Festival และ Amazing Music Festival รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรม เทศกาลและประเพณีต่าง ๆ ทั้งในเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว เพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศทางการท่องเที่ยว

  • แนวทางกระตุ้นตลาดในประเทศ

จะสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยว 5 ภูมิภาคด้วยการเปิดตัวเมืองน่าเที่ยว 55 จังหวัด ชูคอนเซ็ปเสน่ห์ไทย และ 5 Must Do in Thailand ผ่านแคมเปญการสื่อสาร สุขทันทีที่เที่ยวไทย

  • ปฏิบัติการ Ignite Thailand’s Tourism ภายใต้ 5 กลยุทธ์

นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ภายในปี 67 จะมุ่งเน้นใน 3 กลยุทธ์ ได้แก่

1) การสร้างประสบการณ์ที่ดีในทุกย่างก้าว ด้วยการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สร้างภาพลักษณ์และสร้างประสบการณ์ที่ดี ตลอดจนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

2) 5 Must Do in Thailand ส่งเสริม 5 Must Do in Thailand และพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

3) เมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว บูรณาการหน่วยงานภายในจังหวัดขับเคลื่อนการท่องเที่ยว พัฒนากิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวด้วยการสร้างเรื่องราวเชื่อมโยง ยกระดับมาตรฐานที่พัก ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ส่วนในปีงบประมาณ 2568/2569 จะเน้นเรื่อง Hub of ASEAN ด้วยการสนับสนุนการเชื่อมโยงเส้นทางให้เป็น Single Destination และยกระดับความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน ในส่วนของ World Class Event Hub จะผลักดันเทศกาลประเพณีท้องถิ่นไทยสู่สากล สนับสนุนการจัดงาน Event ระดับโลก ตลอดจนเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพเมือง เพื่อรองรับการจัด Event ระดับโลก

  • เพิ่มมาตรการเชิงรุกดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กล่าวว่า กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เร่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกมิติ และมีการพัฒนาใช้เทคโนโลยี AI Face Recognition ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งเริ่มนำร่องไปแล้วใน 6 พื้นที่ ได้แก่ ถนนข้าวสาร กรงเทพฯ, ถนนคนเดินพัทยา จ.ชลบุรี, ถนนข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น, ย่านประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่, ถนนคนเดินบางลา จ.ภูเก็ต และตลาดโต้รุ่งหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ และสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย และมั่นใจมากยิ่งขึ้น

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.