Header Ads

เตรียมพบกับ TCDC แห่งใหม่ 10 จังหวัด ปักหมุดขับเคลื่อนและยกระดับทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยความคิดสร้างสรรค์ทั่วประเทศ!

 


เตรียมพบกับ TCDC แห่งใหม่ 10 จังหวัด


ปักหมุดขับเคลื่อนและยกระดับทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น


ด้วยความคิดสร้างสรรค์ทั่วประเทศ!          ‘โลดแล่นไปกับจินตนาการเพื่อเปลี่ยนชีวิตคุณ’ หรือ ‘Dance with your imagination and change your life’ ไปกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center: TCDC) โดย TCDC กำลังจะโลดแล่นไปสู่ส่วนภูมิภาค ด้วยการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งใหม่ (New TCDC) ใน 10 จังหวัด ที่เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ให้ผลิบานในจังหวัดของคุณ!

          สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เตรียมเปิดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งใหม่ (New TCDC) ใน 10 จังหวัด โดยเป็นความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้แก่ 1) เชียงราย 2) นครราชสีมา 3) ปัตตานี 4) พิษณุโลก 5) แพร่ 6) ภูเก็ต 7) ศรีสะเกษ 8) สุรินทร์ 9) อุตรดิตถ์ และ 10) อุบลราชธานี เพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้และแหล่งข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับประชาชน เยาวชน ผู้ประกอบการ และชุมชนในท้องถิ่น รวมถึงรวบรวมและพัฒนา Local Content & Identity ของแต่ละจังหวัด เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากร Soft Power ของประเทศไทย สู่การเชื่อมต่อความเป็นสากล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยให้โดดเด่น โดยจะเปิดให้บริการสาขาส่วนภูมิภาคในปี 2568

          โดยหนึ่งในภารกิจของ CEA คือการกระจายองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ส่วนภูมิภาค อันจะนำไปสู่ การสร้างระบบนิเวศสร้างสรรค์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล CEA จึงได้ยกระดับความคิดสร้างสรรค์ครั้งใหญ่ ด้วยการเฟ้นหา 10 จังหวัดในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ TCDC ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

 

TCDC’ พื้นที่แห่งโอกาสของ ‘เมือง’

          TCDC จะเป็นพื้นที่ที่ทำให้บทสนทนาที่มาจากความคิดสร้างสรรค์มีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับ พร้อมเป็นพื้นที่ที่จะช่วยผลักดันนักสร้างสรรค์ ธุรกิจท้องถิ่น นักเรียน/นักศึกษา และประชาชน ให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ พร้อมสร้างบรรยากาศของ ‘เมือง’ ให้มีความพร้อมรองรับกลุ่ม ‘คนรุ่นใหม่’ ให้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง ดึงดูดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับเมืองให้ ‘น่าอยู่ น่าลงทุน น่าท่องเที่ยว’ สำหรับ TCDC แห่งใหม่ 10 จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

 

1. TCDC Chiang Rai

ถ.สิงหไคล อ.เมือง จ.เชียงราย

2. TCDC Korat

ถ.จอมพล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

3. TCDC Pattani

ถ.ปัตตานีภิรมย์ ย่านอา-รมย์-ดี อ.เมือง จ.ปัตตานี

4. TCDC Phitsanulok

ถ.บรมไตรโลกนารถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

5. TCDC Phrae

ลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

6. TCDC Phuket

บ้านชาร์เตอร์ดแบงค์ อ. เมือง จ.ภูเก็ต 

7. TCDC Sisaket

ย่านศรีเมืองเก่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

8. TCDC Surin

สนามกีฬาสุรินทร์ภักดี อ.เมือง จ.สุรินทร์

9. TCDC Uttaradit

ราชภัฏพลาซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

10. TCDC Ubon Ratchathani

ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 

TCDC’ แพลตฟอร์มองค์ความรู้สร้างสรรค์สำหรับ ‘ทุกคน’

          TCDC จะทำหน้าที่ในการเป็น ‘แพลตฟอร์ม’ ของทุกคน ตั้งแต่ ‘นักสร้างสรรค์’ ทั้งรุ่นเก๋าและรุ่นใหม่ ‘คนรุ่นใหม่’ ‘ผู้ประกอบการ’ และ ‘ประชาชน’ ทั่วไป ให้ได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงาน สร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงพื้นที่จัดกิจกรรม เวิร์กช็อปการพัฒนาทักษะ Upskill และ Reskill ในแต่ละสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสนับสนุนการกระจายองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้แก่สถาบันการศึกษาในพื้นที่

พร้อมเปิดโอกาสให้ ‘นักสร้างสรรค์’ ในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมออกแบบพื้นที่และบริการของ TCDC ในแต่ละจังหวัด จากบริบทความต้องการของเมือง รวมทั้งสร้างการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายในสาขาแต่ละส่วนภูมิภาคให้ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

TCDC’ พื้นที่ต่อยอด ‘ทุนทางวัฒนธรรม’ และสร้าง ‘ประสบการณ์’ ด้วยเรื่องราวใหม่

          TCDC จะทำหน้าที่ส่งเสริมต้นทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดด้วยการใช้กระบวนการ Service Design เฟ้นหาอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น (Empowering Local Stories) ในแต่ละอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ พร้อมการเปิดบริการใหม่ ‘Creative Lab’ พื้นที่ปฏิบัติการทางความคิดสร้างสรรค์เพื่อการยกระดับสินค้าและบริการ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในประเทศ นอกจากนี้ยังสร้างประสบการณ์ใหม่ให้พื้นที่ สินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มกลุ่มตลาดเป้าหมายทั้งการท่องเที่ยวและธุรกิจชุมชน

 

TCDC’ ฟันเฟืองของการสร้าง ‘ระบบนิเวศสร้างสรรค์’ จากทุกภาคส่วน

          หัวใจของ TCDC แห่งใหม่ คือการเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น จังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนครเทศบาลเมืองสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหอการค้าจังหวัดเครือข่ายธุรกิจของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือ YEC, ภาคการศึกษากลุ่มนักสร้างสรรค์ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่จะมาร่วมเป็นหนึ่งในฟันเฟืองของการสร้างระบบนิเวศสร้างสรรค์ ยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และส่งเสริมศักยภาพทุนวัฒนธรรมที่โดดเด่นของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

 

          สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ขอขอบคุณหน่วยงานหรือองค์กรส่วนท้องถิ่นจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่ให้ความสนใจและร่วมส่งใบสมัครคัดเลือกจัดตั้ง TCDC แห่งใหม่ จำนวน 10 สาขาในครั้งนี้ CEA ยินดีและมุ่งมั่นที่จะผนึกกำลังการร่วมงานกับทุกจังหวัด เพื่อส่งเสริมทุนวัฒนธรรมและยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของท้องถิ่นของอย่างเต็มกำลังต่อไปในอนาคต 

 

#NewTCDC #CEA

----------------------------------------------------------------------

 

เกี่ยวกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  (TCDC)

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ Thailand Creative & Design Center (TCDC) เป็นหน่วยงานภายใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน): สศส. หรือ Creative Economy Agency (Public Organization): CEA ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา "จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561" วัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม บนรากฐานการใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มีความพร้อมสำหรับการก้าวสู่อนาคต ปัจจุบัน TCDC เปิดให้บริการใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง: TCDC กรุงเทพฯภาคเหนือ: TCDC เชียงใหม่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: TCDC ขอนแก่น และจะเปิดให้บริการ ภาคใต้: TCDC สงขลา ในปี 2568 ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค พร้อมกันกับ TCDC ส่วนภูมิภาค 10 จังหวัด โดยปี 2568 จะจัดตั้ง TCDC รวมทั้งหมด 14 สาขาทั่วประเทศ

 

เกี่ยวกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน): สศส. หรือ Creative Economy Agency (Public Organization): CEA เป็นหน่วยงานเฉพาะด้านที่ทำหน้าที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาต่าง ๆ ให้เติบโต และส่งเสริมให้ภาคการผลิตนำความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ นำไปสู่การยกระดับศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจและประเทศในระดับสากล

 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.