Header Ads

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดดนตรี 4 ภาค ปีที่ 16 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 2,800,000 บาท

 

 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดดนตรี ภาค ปีที่ 16

รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 2,800,000 บาท

 

 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเกิดความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วยการสืบทอดวัฒนธรรมของชาติในด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ผลักดันความเป็นไทย วิถีไทย โดยเฉพาะศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ให้ไปไกลในระดับสากล

 

            ในปี 2565 นี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดการประกวดคลิปดนตรีและคลิปการแสดงพื้นบ้าน ภาค “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” ปีที่ 16 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพลิกฟื้นศิลปะการแสดงพื้นบ้านด้วยพระบารมี นำมาสู่การอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วมประกวดจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมกว่า 2,800,000 บาท

 

การจัดประกวดในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนจากรูปแบบจากงานปกติ มาเป็นรูปแบบการประกวดออนไลน์ ภายใต้แนวคิด   “รวมศิลป์ไทยไร้ขีดจำกัด THAI HYBRID PLAY” เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัฒนธรรมไทยได้ในทุกแพลตฟอร์ม  ปรับการแสดงพื้นบ้านและดนตรีพื้นบ้าน ให้เข้ากับสถานการณ์และยุคสมัย พร้อมกับการพัฒนาและผลักดันนักดนตรีนักแสดงสาขาต่างๆ         ที่เป็น Soft Power ของประเทศไทย ไปสู่มาตรฐานระดับสากล ถือเป็นจุดสำคัญของการขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทยในยุค 4.0

 

โดยการประกวดแบ่งออกเป็น ระดับอายุ คือ ระดับเด็ก อายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ และ ระดับเยาวชน อายุ 15-25 ปีบริบูรณ์ และแบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท ได้แก่

            1. การประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้าน 4 ภาค ประเภทเดี่ยว

            2. การประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้าน 4 ภาค ประเภทวง

            3. การประกวดคลิปการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค

 

            เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 มีนาคม 2565 สมัครง่ายๆ เพียง Scan QR Code เพื่อกรอกใบสมัครทาง Google Form : https://forms.gle/bWUTjd7h38rNpoe29 หรือ ติดตามรายละเอียดการสมัครได้ทาง Facebook Fanpage : อีเว้นท์ อีเว้นท์ WORK WORK


      

นอกจากนี้การประกวดดังกล่าวแล้ว กระทรวงวัฒนธรรม ยังนำเสนอความสนุกสนานของการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย การแสดงพื้นบ้านและดนตรีพื้นบ้าน ภาค เพื่อส่งเสริมให้ศิลปวัฒนธรรมไทยเข้าถึงเยาวชนประชาชนทั่วประเทศ ผ่านรายการวัฒนธรรมอารมย์ดี อย่าง รายการคุณพระช่วย ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ช่อง เวิร์คพอยท์23 กับเรียลลิตี้เรียนไทยที่วัยรุ่นไทย จะได้เรียนรู้จริง ฝึกฝนจริงในด้านดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค จากครู ที่มีความสามารถในแต่ละด้าน พร้อมออกอากาศ ผลงานผู้ชนะการประกวดในรายการอีกด้วย


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.