Header Ads

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม สานต่อโครงการ "อบอุ่นกับเมืองไทยประกันชีวิต" ต่อเนื่องปีที่ 8 มอบผ้าห่มช่วยเหลือประชาชน

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม สานต่อโครงการ "อบอุ่นกับเมืองไทยประกันชีวิต"

ต่อเนื่องปีที่ 8 มอบผ้าห่มช่วยเหลือประชาชน

 

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวจิตต์เกษม สุรธรรมานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ และนางสาว าริศา ล่ำซำ ผู้ชำนาญงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม โดยนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม สานต่อโครงการ “อบอุ่นกับเมืองไทยประกันชีวิต ต่อเนื่องเป็นปีที่ มอบผ้าห่มต้านภัยหนาว ให้แก่บริษัท บรอดคาซท์ไทย เทเลวิชั่น จำกัด โดยมี ดร.อรุโณชา ภาณุพันธุ์ กรรมการผู้จัดการและนางสาวจันทร์แรม สุจริต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบ ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวในโครงการห่มรัก ปีที่ 12 สำหรับส่งต่อความอบอุ่นให้กับพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ที่ขาดแคลน และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.