Header Ads

Axios+ มุ่งยกระดับการรักษาของผู้ป่วยชาวไทยตลอดเส้นทางพร้อมเสริมแกร่งระบบนิเวศเพื่อการเข้าถึงการรักษาที่ยั่งยืน

 

Axios+ มุ่งยกระดับการรักษาของผู้ป่วยชาวไทยตลอดเส้นทางพร้อมเสริมแกร่งระบบนิเวศเพื่อการเข้าถึงการรักษาที่ยั่งยืน

กรุงเทพฯ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 - บริษัทเฮลท์แคร์ผู้บุกเบิกด้านการเข้าถึงการรักษาพยาบาล Axios International เปิดตัวโซลูชันที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศการเข้าถึงบริการสุขภาพในระดับชาติ ที่งานเสวนา Optimizing the Patient Journey Through Digital Healthcare Solutions โดยมี Roshel Jayasundera ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายให้คำปรึกษาระดับโลกของ Axios International พร้อมด้วย Raphael Itah หัวหน้าฝ่ายดิจิทัลของ Axios International และ รศ.นพ. จุลจักร ลิ่มศรีวิไล อาจารย์ด้านระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทในปัจจุบันของโซลูชั่นดิจิทัลด้านการดูแลสุขภาพในประเทศไทย ดำเนินการเสวนาโดย ดร.นเรศ ดำรงชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Genepeutic Bio จำกัด

“งานของเราที่ Axios มุ่งหวังที่จะบรรลุผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้นไม่ว่าผู้ป่วยจะอยู่ที่ใด โดยเริ่มจากการระบุช่องว่าง จากนั้นจึงจัดหาโซลูชันการเข้าถึงที่ปรับแต่งได้ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมในหลายมิติ ไม่มีการใช้แนวทาง one-size-fits-all ที่เหมารวมผู้ป่วยในทุกสถานการณ์ ปัจจุบัน โซลูชันดิจิทัลได้พัฒนาฟีเจอร์ด้านการเข้าถึงแบบส่วนบุคคลของพวกเราทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้โซลูชันดิจิทัลเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการสร้างการเข้าถึงบริการด้านการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนและเกาะติดการรักษาได้ต่อเนื่อง รวมถึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของประชาชนมากขึ้นในช่วงแห่งการดิสรัปหรือการหยุดชะงักที่เกิดจากการระบาดใหญ่ซึ่งกำลังเป็นอยู่ในขณะนี้” Roshel Jayasundera ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายให้คำปรึกษาระดับโลกของ Axios International กล่าว


งานเสวนานี้ถือเป็นการเปิดตัว Axios+ ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดย Axios+ เป็นชุดโซลูชั่นการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัลครบวงจร ซึ่งจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงและการเกาะติดการรักษาในหมู่ผู้ป่วย โดยส่วนโปรแกรมของ Axios International ซึ่งทำงานร่วมกับ Axios+ จะช่วยย่นระยะเวลาดำเนินการจากการส่งต่อแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาได้ลดลงโดยเฉลี่ย 55%

Axios+ ประกอบด้วย 3 โมบายแอปพลิเคชันสำหรับติดตั้งในอุปกรณ์มือถือ ได้แก่ MyHealth สำหรับผู้ป่วย, MyPatients สำหรับแพทย์ และ MyPharmacy สำหรับเภสัชกร ทั้งหมดทำงานร่วมกับเว็บแพลตฟอร์มที่หลากหลายสำหรับผู้สนับสนุนโปรแกรม เภสัชกร และพันธมิตร NGO โดยแอป MyHealth จะช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการการรักษาสำหรับผู้ป่วยในส่วนโปรแกรมสนับสนุนผู้ป่วย (Patient Support Program) หรือ PSP ซึ่งจัดการโดย Axios เป็นการเพิ่มขีดความสามารถและช่วยให้ผู้ป่วยจัดการโรคและรับทราบภาพรวมการรักษาที่กำลังจะเกิดขึ้นได้สะดวกและง่ายดาย สำหรับแพทย์ แอป MyPatients จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยัง Patient Support Program ใน 5 ขั้นตอนแบบไม่ซับซ้อน โดยส่วนที่สำคัญที่สุดคือการช่วยให้แพทย์เห็นภาพการรักษาของผู้ป่วยตลอดเส้นทาง รวมถึงความคืบหน้าใน Program หรือโปรแกรมการสนับสนุนผู้ป่วยได้ ขณะที่เภสัชกรจะสามารถเข้าสู่ระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็มด้วยแอป MyPharmacy ทำให้สามารถดำเนินการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยที่ลงทะเบียนไว้ได้อย่างราบรื่น รวมถึงลดภาระงานลงได้อย่างชัดเจน

Axios+ ยังมี MyPrograms ที่ช่วยให้ผู้สนับสนุนโปรแกรมหรือ Program sponsor สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม รวมถึง MyDistributor ซึ่งเปิดทางให้ผู้จัดจำหน่ายส่งยาไปยังโรงพยาบาลและร้านขายยา, MyPharmacy ระบบจ่ายยาบนเว็บไซต์ และ MyCharity สำหรับพันธมิตร NGO ที่เข้าร่วมในโปรแกรมเพื่อการสนับสนุนผู้ป่วยเพิ่มเติม

ด้วยแอปและแพลตฟอร์มที่ปรับแต่งขึ้นมาสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายในเส้นทางการรักษาของผู้ป่วย ระบบนิเวศ Axios+ ได้มุ่งเน้นไปที่การปิดช่องว่างในการเข้าถึงระหว่างผู้ป่วย แพทย์ เภสัชกร พันธมิตร NGO และภาคส่วนอื่นตั้งแต่ปี 2563 ล่าสุด Axios+ มาพร้อมกับฟีเจอร์การเกาะติดการรักษาจำนวนมากที่ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ผู้ป่วยค้นพบเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคและโปรแกรมของแต่ละคน ผ่านสื่อการศึกษาซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตที่ดีขึ้น และมีทางเลือกที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อกังวลที่พบเจอ

“การแพร่ระบาดได้ปูทางไปสู่รูปแบบไฮบริดที่ระบบดิจิทัลมีบทบาทสำคัญมากขึ้นจนเทียบได้กับการเดินทางไปคลินิกและโรงพยาบาล ตัวอย่างที่เห็นชัดคือการศึกษาแนวโน้มของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดย Bain & Co ซึ่งพบว่ามีผู้ป่วยที่สมัครสมาชิกบริการพบแพทย์ทางไกลหรือ Telemedicine เพิ่มขึ้นเป็นเลขสามหลักในช่วงการระบาดใหญ่ โดยขยายตัวสูงถึง +141% ในสิงคโปร์ แสดงให้เห็นถึงการตระหนักรู้ของชุมชน และความจำเป็นของอุตสาหกรรมในการก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลเฮลท์ (Digital Health) ร่วมกัน

ด้วย Axios+ เรามุ่งหวังที่จะได้ร่วมงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายในด้านการดูแลสุขภาพของประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น” Raphael Itah หัวหน้าฝ่ายดิจิทัลของ Axios International กล่าว

“ในฐานะแพทย์ การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ทำให้เราต้องเปิดกว้างมากขึ้นสำหรับโซลูชันดิจิทัล ซึ่งมีประโยชน์มากเมื่อเครื่องมือที่เหมาะสมถูกใช้ในเวลาที่เหมาะสม ข้อได้เปรียบที่สำคัญอย่างหนึ่งคือโซลูชันเหล่านี้ช่วยให้แพทย์และผู้ป่วยสามารถรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ ผู้ป่วยจะมั่นใจได้ว่าแพทย์เจ้าของไข้ยังคงตระหนักถึงอาการของตนเอง และสามารถรักษาได้โดยไม่ต้องนัดหมายทางกายภาพแบบไม่จำเป็น” รศ.นพ. จุลจักร ลิ่มศรีวิไล อาจารย์ด้านระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ย้ำถึงบทบาทของดิจิทัลโซลูชันที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย “ที่สุดแล้ว นี่คือการทำให้ทุกส่วนแน่ใจว่าผู้ป่วยสามารถรับการดูแลที่พวกเขาต้องการ”

Raphael Itah หัวหน้าฝ่ายดิจิทัลของ Axios International กล่าวเสริมว่า "ที่ Axios International เราเชื่อว่าโซลูชันดิจิทัลเป็นตัวเปิดทางสำหรับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ และไม่ใช่โซลูชันแบบสแตนด์อโลน เรามุ่งเน้นที่จะให้บริการผู้ป่วยในลักษณะที่มีผลกระทบเชิงบวกมากที่สุดเสมอ และมีการใช้โซลูชันดิจิทัลร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว”

- จบ -

เกี่ยวกับ Axios International

Axios International ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2540 ด้วยความพยายามบุกเบิกของผู้ก่อตั้งในการดำเนินการตามโปรแกรมการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ARV) ครั้งแรกที่แอฟริกา บริษัท Axios International เป็นบริษัทเฮลธ์แคร์ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงการรักษาพยาบาลซึ่งมีประสบการณ์เฉพาะทางในการพัฒนาและดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ใช้งานได้จริงและยั่งยืนเพื่อรับมือกับความท้าทายของการเข้าถึงผู้ป่วยในตลาดเกิดใหม่ Axios ได้ผสมผสานประสบการณ์ระดับโลกของบริษัทเข้ากับความรู้ความเชี่ยวชาญท้องถิ่นในกว่า 100 ประเทศ เพื่อค้นหาจุดร่วมระหว่างความต้องการของผู้ป่วยและลำดับความสำคัญทางธุรกิจ ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้าถึงข้อมูลแบบหลากหลายสาขาวิชาชีพของ Axios ทั่วเอเชีย แอฟริกา ยุโรป ละตินอเมริกา และตะวันออกกลาง ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยกว่า 9 ล้านคนผ่านโปรแกรมที่จัดการโดย Axios หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Axios โปรดเยี่ยมชมที่ www.axiosint.com 


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.