Header Ads

แคนนอนมอบชุดอุปกรณ์กล้องและเครื่องพรินเตอร์ แก่สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

แคนนอนมอบชุดอุปกรณ์กล้องและเครื่องพรินเตอร์ แก่สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพข่าว: บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดย นายพงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร (ที่ 4 จากซ้าย) มอบชุดอุปกรณ์กล้องดิจิทัลและเครื่องพรินเตอร์รวมมูลค่า 44,714 บาท พร้อมจัดอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้กล้องผ่านระบบออนไลน์ แก่สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายสมบูรณ์ ประชุมพันธ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รักษาการหัวหน้าสำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของ ร่วมด้วย นางสาววรรเพ็ญ พุฒซ้อน (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายจำหน่ายและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์คนพิการ, นายสมบูรณ์ เหนือกอง (ที่ 1 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่ธุรการ และ นายชยันต์ ปทุมรัตน์ (ที่ 5 จากซ้าย) พนักงานบริการ  นับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมที่แคนนอนยึดถือและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักปรัชญา เคียวเซ ที่มุ่งเน้นเรื่อง "การใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม"


แคนนอน (Canon) มอบชุดอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพและเครื่องพรินเตอร์ซึ่งประกอบด้วยกล้องดิจิทัลรุ่น Canon EOS 200D พร้อมเลนส์ EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM และเครื่องพรินเตอร์อิงค์เจ็ทรุ่น Canon PIXMA G2010 พร้อมหมึกพิมพ์สีครบชุดจำนวน 3 เซต รวมมูลค่า 44,714 บาท พร้อมจัดอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้กล้องผ่านทางออนไลน์ ให้กับสำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมอาชีพฯ ในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้มีทักษะการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งยังเป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าที่ผลิตโดยผู้พิการ รวมทั้งสิ่งของที่ได้รับบริจาค และสิ่งของชำรุดที่ผ่านการซ่อมแซมโดยผู้พิการ เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวไปสมทบทุนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการต่อไป

ปัจจุบัน สำนักส่งเสริมอาชีพฯ ได้มีการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าดังกล่าวทางออนไลน์มากขึ้น ทำให้กล้องและเครื่องพรินเตอร์กลายเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาอาชีพของผู้พิการ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดออนไลน์ แคนนอนตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้บริจาคชุดอุปกรณ์เพื่อให้ผู้พิการของสำนักส่งเสริมอาชีพฯ ได้มีอุปกรณ์สำหรับใช้ถ่ายภาพสินค้าให้สวยงามเหมาะสมกับช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ รวมถึงเครื่องพรินเตอร์เพื่อพิมพ์ใบสั่งซื้อ ใบส่งสินค้า และเอกสารทางธุรกิจต่าง ๆ โดยกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการคืนประโยชน์สู่สังคมและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส สอดคล้องตามปรัชญาเคียวเซของแคนนอน ที่มุ่งเน้นเรื่อง "การใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.