Header Ads

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมหน่วยงานพันธมิตรร่วมเปิดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์

 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข


พร้อมหน่วยงานพันธมิตรร่วมเปิดงาน
ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์


โป 2022 อย่างยิ่งใหญ่ 


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ที่ 4 ขวามือ) พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ที่ 4 ซ้ายมือ) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ที่ 2 ขวามือ) นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ที่ 1 ขวามือ) ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ที่ 3 ซ้ายมือ) นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (ที่ 2 ซ้ายมือ) ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (ที่ 1 ซ้ายมือ) ร่วมกันเปิดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 อย่างยิ่งใหญ่ ณ รอยัลพารา

เมื่อเร็วๆ นี้

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.