Header Ads

สหโคเจน (ชลบุรี) มอบใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนให้กับ ไลอ้อน (ประเทศไทย)

สหโคเจน (ชลบุรี) มอบใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนให้กับ ไลอ้อน (ประเทศไทย)

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) – บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) นำโดย นายอุดมพงษ์ จันทรัมพร (ขวา) กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนส่งมอบใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้กับ นายนาโอกิ อาคาคุระ (ซ้าย) กรรมการบริหารเทคนิค บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด โดยเป็นเครดิตที่ซื้อสำหรับโรงงานของบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา จำนวน 40,885 RECs หรือ คิดจากปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลของกลุ่มบริษัทสหโคเจน จำนวน 40,885,000 หน่วย เมื่อเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายพัฒนาและลงทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ รวมถึงต่อยอดด้วยการเป็นผู้ขายสิทธิการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือ REC ซึ่งจะเป็นกลไกที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและลงทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศให้มากยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้าหมาย ด้วยการสนับสนุนผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน อันเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมสร้างสังคมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ตามปณิธานของบริษัทฯ ที่ตั้งไว้ “สหโคเจน พลังงานยั่งยืน คืนประโยชน์สู่สังคม”

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.