Header Ads

ฝ่ายประเมินทักษะภาษาของเคมบริดจ์ชวนเรียนภาษาสากลของโลก สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้ารับการรับรองทักษะภาษาอังกฤษ

 

ฝ่ายประเมินทักษะภาษาของเคมบริดจ์ชวนเรียนภาษาสากลของโลก สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้ารับการรับรองทักษะภาษาอังกฤษ

พัฒนาทักษะภาษาสากลของโลก สู่การเป็นพลเมืองโลก

สิงคโปร์–18 มี.. 2565–พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ฝ่ายการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของเคมบริดจ์ (Cambridge Assessment English) สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้ารับการรับรองทักษะภาษาอังกฤษ (Cambridge English Qualifications) การประเมินทักษะภาษาอังกฤษของเคมบริดจ์คือการรับรองคุณสมบัติและการทดสอบเชิงลึกที่หลากหลาย ซึ่งทำให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก มีประสิทธิผล และให้ผลตอบแทนคุ้มค่าสำหรับผู้เรียนทุกวัยและทุกระดับทักษะ ฝ่ายการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของเคมบริดจ์เป็นผู้พัฒนาระบบการทดสอบภาษาอังกฤษนานาชาติ (International English Language Testing System) หรือไอเอลส์ (IELTS) ซึ่งมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยองค์กรและสถาบันกว่า 25,000 แห่งทั่วโลก

ลองนึกภาพโลกที่ไม่มีภาษา นอกจากจะเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความหงุดหงิดเกรี้ยวกราดแล้ว โลกที่ว่านี้ยังจะมีแต่ความเข้าใจผิดระหว่างกัน ประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าความเข้าใจผิดแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายได้

โลกปัจจุบันเป็นโลกที่ภาษาอังกฤษได้กลายเป็นภาษากลางในการสื่อสาร แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้น การสื่อสารที่ไม่รัดกุมเพียงพอก็ยังสามารถนำไปสู่ความไม่เข้าใจระหว่างกันได้ ปัญหาดังกล่าวนี้ยังคงมีอยู่อย่างแพร่หลายเพราะภาษาอังกฤษนั้นเรียนรู้ได้ง่าย แต่ฝึกฝนให้เชี่ยวชาญได้ยาก

ปัจจุบัน กว่า 75% ของพนักงานทั่วโลกรู้สึกว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญในองค์กรของตนเอง การสำรวจพนักงานทั่วโลกรายปีของคอกโครัลลีไซมอนส์ (Quacquarelli Symonds Global Employee Survey) ชี้ว่า นอกจากการเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว 98.5% ของผู้ว่าจ้างยังมีการประเมินแนวโน้มทักษะภาษาอังกฤษของผู้สมัครงานในขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากร ในแง่นี้ผู้ว่าจ้างเห็นว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเช่นกัน โดยผู้ว่าจ้างหลายรายมีการให้การตอบแทนแก่พนักงานที่มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีด้วยเงินเดือนเริ่มต้นที่สูงกว่า ความก้าวหน้าในระดับตำแหน่งงานที่รวดเร็วกว่า และการเพิ่มเงินเดือนที่สูงกว่า

เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงเกิดคำถามเรื่องความน่าเชื่อถือว่า บุคคลจะพิสูจน์ทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีของตนได้อย่างไร?

การรับรองทักษะภาษาอังกฤษโดยฝ่ายการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของเคมบริดจ์มีบทบาทในแง่นี้ โดยผู้เรียนภาษาอังกฤษทุกรายจะได้รับการทดสอบทักษะพื้นฐานทางภาษา ด้าน ประกอบด้วยการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ซึ่งทั้งหมดอยู่ในการรับรองทักษะภาษาอังกฤษของเคมบริดจ์ ด้วยการฝึกปรือทักษะเหล่านี้จนเชี่ยวชาญ ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจและมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับโลกได้ในระดับที่มีประสิทธิผล

หากมีความเชี่ยวชาญคล่องแคล่วในทักษะทางภาษา ผู้เรียนจะสามารถทลายกำแพงระหว่างกัน รวมทั้งกำแพงทางวัฒนธรรมด้วย

การรับรองทักษะภาษาอังกฤษของเคมบริดจ์และการทดสอบต่างๆสอดคล้องกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference - CEFR) ซึ่งเป็นกรอบสากลประกอบด้วย ระดับที่ใช้กันทั่วโลก กล่าวโดยสรุปคือสถาบันแห่งนี้มีการทดสอบทางภาษามากมายสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษทุกระดับในทุกก้าว ตั้งแต่ในโรงเรียนประถมจนถึงระดับมืออาชีพในโลกแห่งการทำงาน ด้วยการรับรองทักษะภาษาอังกฤษของเคมบริดจ์และการทดสอบต่าง ๆ เส้นทางตั้งแต่ทักษะขั้นเริ่มต้นระดับก่อน A1 ไปจนถึงความเชี่ยวชาญระดับ C2 เป็นไปอย่างราบรื่นไร้รอยต่อ การเรียนภาษานั้นอาจเป็นกระบวนการที่ยาวนาน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการวัดความสำเร็จอยู่เสมอ และการทดสอบจากฝ่ายการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของเคมบริดจ์มีบทบาทในแง่นี้

นอกจากนี้ ฝ่ายการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของเคมบริดจ์ยังให้ความสำคัญกับการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ซึ่งสามารถให้การสนับสนุนทั้งผู้เรียนและผู้สอนภาษาอังกฤษ ประกอบกับเพิ่มมูลค่าให้กับการประเมินทักษะทางภาษา การทดสอบและแบบทดสอบระดับแนวหน้าของโลกจากฝ่ายการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของเคมบริดจ์สามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์ โดยเพิ่งเปิดตัวการทดสอบทางออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบชื่อว่า 'ลิงกัวสกิล' (Linguaskill) ลิงกัวสกิลเป็นการทดสอบออนไลน์สำหรับธุรกิจและสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่ต้องการตัวบ่งชี้ระดับทักษะภาษาอังกฤษที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ ซึ่งยิ่งตอกย้ำว่าฝ่ายการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของเคมบริดจ์มีทรัพยากรการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ทำให้การศึกษาเป็นเรื่องสนุกและดึงดูดน่าสนใจ

โดยสรุปแล้ว การรับรองทักษะภาษาอังกฤษโดยฝ่ายการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของเคมบริดจ์อาจเรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานของการแสดงความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ และหากมีการรับรองจากสถาบันแห่งนี้ ผู้เรียนก็จะเข้าใกล้การเป็นพลเมืองโลกเข้าไปอีกขั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติม:

ทั่วโลก: www.cambridgeenglish.org/
มาเลเซีย: www.cambridgeenglish.org/my
เวียดนาม: www.cambridgeenglish.org/vn
อินโดนีเซีย: www.cambridgeenglish.org/id
ไทย: www.cambridgeenglish.org/th
ญี่ปุ่น: www.cambridgeenglish.org/jp
เกาหลี: www.cambridgeenglish.org/kr

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.