Header Ads

บจก. ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "Living in Thailand" ให้ความรู้กับสมาชิกบัตรฯ

 บจก. ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "Living in Thailand" ให้ความรู้กับสมาชิกบัตรฯ

บจก. ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จับมือร่วมกับพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Living in Thailand” เพื่อให้ความรู้และตอบโจทย์การใช้ชีวิตในประเทศไทยให้กับสมาชิกบัตรฯ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในหน้าที่ที่ชาวต่างชาติพึงปฎิบัติเมื่อเดินทางมาพำนักระยะยาวใน ประเทศไทย รวมถึงการให้ความรู้ด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในหน่วยลงทุนต่างๆ และการใช้ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่บริษัทฯ มอบให้กับสมาชิกบัตรฯ

โดยการจัดสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากสมาชิกบัตรฯ เข้าร่วมฟังและมีการถาม-ตอบ เป็นจำนวนมาก ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม), บริษัท เอ็นพีพี คอนซัลแตนท์ จำกัด และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ให้เกียรติร่วมเสวนา ร่วมแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกบัตรฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่บริษัทฯ ตั้งใจมอบให้กับสมาชิกบัตรฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมออนไลน์นี้เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.