Header Ads

สธ.จัดงาน “Thailand International Health Expo 2022” โชว์ศักยภาพด้านการแพทย์สาธารณสุข เชื่อมโยงธุรกิจสุขภาพ ไทย – นานาชาติ

.com/img/a/

สธ.จัดงาน “Thailand International Health Expo 2022” โชว์ศักยภาพด้านการแพทย์สาธารณสุข เชื่อมโยงธุรกิจสุขภาพ ไทย – นานาชาติ

กระทรวงสาธารณสุขร่วมหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน “Thailand International Health Expo 2022” แสดงศักยภาพ ความพร้อมด้าน เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุขของไทย ยกระดับและเพิ่มมูลค่า ให้แก่ สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาไทย เชื่อมโยงธุรกิจสุขภาพกับทั่วโลก ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลก

วันนี้ (มีนาคม 2565) ที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ และ ผู้บริหารโรงพยาบาลและสถานประกอบการ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Thailand International Health Expo 2022 ภายใต้แนวคิด “สร้างสุขภาพ เสริมเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน” นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากเลขาธิการองค์การอนามัยโลก (WHO) (Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus) ร่วมประกาศความเชื่อมั่นในสถานการณ์โรคโควิด 19 และระบบวัคซีนของโลก

นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐบาลได้ส่งเสริมและผลักดันนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลก (Medical and Wellness Hub) ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของสถานบริการสุขภาพทุกระดับให้ได้คุณภาพมาตรฐาน มีระบบการจัดการโรคติดต่อและวัคซีนที่ดี การจัดงาน “Thailand International Health Expo 2022” ครั้งนี้ จะทำให้เห็นถึงศักยภาพ ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทย รวมถึงยกระดับและเพิ่มมูลค่า ให้กับ สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาในการดูแลรักษาสุขภาพแบบไทย โดยเฉพาะกัญชาที่มีการปลดล็อคให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่จะนำมาพัฒนาเป็น ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ สร้างรายได้ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ เกิดการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การแพทย์ การสาธารณสุข การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นวัตกรรมทางการแพทย์ยุคใหม่ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเชื่อมโยงกับตลาดธุรกิจสุขภาพทั่วโลก โดยคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะสร้างมูลค่าจากการให้บริการ Magnet ที่มีศักยภาพดึงดูดผู้รับบริการ การจับคู่เจรจาทางธุรกิจ และการเผยแพร่ภาพลักษณ์ชื่อเสียงด้านสุขภาพที่ดีของไทยสู่สากล และทำให้การท่องเที่ยวของไทยกลับมาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผ่านโครงการสำคัญต่างๆ อาทิ การเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo ในปี 2571 ภายใต้ชื่องาน Expo 2028 – Phuket, Thailand การเตรียมพร้อมสู่การเป็นเมืองมหาอำนาจเวลเนสของโลกในเขตอันดามัน (Andaman Wellness Corridor: AWC) รวมถึงการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปคในปี 2565 นี้

ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า งาน Thailand International Health Expo 2022 ครั้งนี้ จัดขึ้นในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ในรูปแบบ HYBRID EXPO ภายใต้ ธีมหลัก “Empowering Smart Healthcare Innovations การขับเคลื่อนนวัตกรรมการดูแลสุขภาพอัจฉริยะ” มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประชุมสัมมนาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์การจัดแสดง Smart Healthcare Innovation Showcase เช่น 5G Technology ระบบนิเวศน์เทคโนโลยีสนับสนุนการบริการสุขภาพ (Health Service Support : HSS Ecosystem), คอมมูนิตี้สำหรับวัยเกษียณนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ มหัศจรรย์แห่งกัญชาและสมุนไพร เป็นต้น โดยดำเนินการตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้

ยังมีบริการด้านสาธารณสุข และฉีดวัคซีนโควิด 19 ฟรี ในเด็กอายุ 5 – 11 ปี และเข็มกระตุ้นสำหรับบุคคลทั่วไป รวม 1,000 โดสต่อวัน ส่วนรูปแบบออนไลน์ประกอบด้วยนิทรรศการเสมือนจริงสัมมนา, E-Market Place , จับคู่เจรจาธุรกิจ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานทั้งไทยและต่างชาติกว่า 50,000 คน โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น ศูนย์การค้าสยามพารากอน ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.thailandhealthexpo.com Facebook : Thailand International Health Expo 2022 หรืออีเมล์ info@thailandhealthexpo.com

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.