Header Ads

“ไทยวาโก้” เดินหน้าโครงการวาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมชุมชนบางคอแหลม

 

“ไทยวาโก้” เดินหน้าโครงการวาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน 

ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมชุมชนบางคอแหลม 

 

ห้องประชุมอินทร์บรรจง สำนักงานเขตบางคอแหลม - นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม และ นางสาวการุณี สุหร่าย (ที่ 3 จากซ้าย)กรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายสมพร มีหาดทราย (ที่ จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม เดินหน้าสานต่อ “กิจกรรมวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน” จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการ และพฤติกรรมการบริโภคให้กับชาวชุมชนเขตบางคอแหลม รวมทั้งจัดการบรรยายในหัวข้อ “รู้ทันมะเร็งเต้านม” โดย พญ.วิภาวี สรรพสิทธิ์วงศ์ ศัลยแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม และวิธีการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากมะเร็งเต้านม พร้อมสาธิตการตรวจเต้านม ฝึกปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และการตรวจคัดกรองเต้านมโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ทั้งนี้หากพบความผิดปกติจะส่งตรวจซ้ำด้วยการตรวจแบบแมมโมแกรม ซึ่งมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยทางวาโก้สนับสนุนการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการตรวจทั้งหมด เมื่อเร็ว ๆ นี้   

 

รายชื่อบุคคลในภาพ เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา  

  1. นางสาวสุทธิรัตน์ สิทธิวงษ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
  2. นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการผ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 
  3. นางสาวการุณี สุหร่าย กรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)  
  4. นายสมพร มีหาดทราย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม  
  5. พญ.วิภาวี สรรพสิทธิ์วงศ์ ศัลยแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
  6. นางสาวแสงรุ้ง สุขจิระทวี พยาบาลวิชาชีพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.